Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktoric in doktorjev znanosti 22. oktober 2021

Datum objave: 22.10.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič je danes promoviral doktorice in doktorje znanosti:

dr. Mićo Božić
Biotehniška fakulteta

naslov doktorske disertacije: Elementarni dogodki eksocitoze in endocitoze v aktiviranih astrocitih v kulturi
mentor: viš. znan. sod. dr. Matjaž Stenovec
somentor: akad. prof. dr. Robert Zorec
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Jernej Bravničar
Biotehniška fakulteta

naslov doktorske disertacije: Populacijska genomika in varstvo jadranskega lipana Thymallus aeliani (Valenciennes, 1848) v reki Soči
mentor: znan. svet. dr. Aleš Snoj
somentorica: prof. dr. Simona Sušnik Bajec
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Karsten Fatur
Biotehniška fakulteta

naslov doktorske disertacije: Etnobotanične raziskave antiholinergičnih rastlin iz družine Solanaceae v Evropi
mentor: prof. dr. Samo Kreft
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Blaž Ferjančič
Biotehniška fakulteta

naslov doktorske disertacije: Aplikacija metode AOAC 2011.25 za določanje prehranske vlaknine in njen vpliv na oceno vnosa z živili
mentorica: izr. prof. dr. Jasna Bertoncelj
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Jernej Horvat
Biotehniška fakulteta

naslov doktorske disertacije: Vpliv dodanih aminokislin na produktivnost celic CHO v bioprocesu z dohranjevanjem
mentorica: prof. dr. Mojca Narat
somentor: izr. prof. dr. Oliver Spadiut
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Sanja Radonjić
Biotehniška fakulteta

naslov doktorske disertacije: Vpliv mikrobioloških in tehnoloških dejavnikov na vsebnost hlapnih fenolov v črnogorskih rdečih vinih
mentorica: prof. dr. Tatjana Košmerl
somentorica: prof. dr. Helena Prosen
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Tina Smolič
Biotehniška fakulteta

naslov doktorske disertacije: Presnova in signaliziranje lipidov v podganjih astrocitih v kulturi
mentorica: izr. prof. dr. Nina Vardjan
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Aleksandra Šakanović
Biotehniška fakulteta

naslov doktorske disertacije: In vitro evolucija holesterol-vezavne domene z uporabo lipidnih membran
mentor: prof. dr. Gregor Anderluh
somentorica: izr. prof. dr. Marjetka Podobnik
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Matevž Tomaževič
Biotehniška fakulteta

naslov doktorske disertacije: Vpliv razporeditve tlaka v umetnem kolčnem sklepu na izpah totalne endoproteze kolka
mentorica: prof. dr. Veronika Kralj Iglič
somentor: prof. dr. Matej Cimerman
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Maja Zagorščak
Biotehniška fakulteta

naslov doktorske disertacije: Modeliranje in sistemska analiza prostorsko-časovne imunske signalizacije krompirja na več ravneh
mentor: prof. dr. Andrej Blejec
somentorica: prof. dr. Kristina Gruden
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Jerca Pavlič
Fakulteta za družbene vede

naslov doktorske disertacije: Skupinsko upravljanje stresnih emocij pri delovni preobremenitvi
mentorica: izr. prof. dr. Zdenka Šadl
somentorica: prof. dr. Dana Mesner-Andolšek
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Dajana Janjatović
Pravna fakulteta

naslov doktorske disertacije: Preprečevanje sekundarne viktimizacije otrok žrtev nasilja v družini
mentorica: prof. dr. Katja Filipčič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Alja Kratovac
Pravna fakulteta

naslov doktorske disertacije: Neprištevnost in procesna nesposobnost v dialogu med sodiščem in izvedencem psihiatrom
mentorica: prof. dr. Katja Šugman Stubbs
kratka predstavitev raziskovalnega dela

dr. Nina Pleterski Puharič
Pravna fakulteta

naslov doktorske disertacije: Sociološko razumevanje in pravno urejanje razmerij v družini
mentor: zasl. prof. dr. Albin Igličar
somentorica: prof. dr. Barbara Novak
kratka predstavitev raziskovalnega dela