Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktoric in doktorjev znanosti 30. november 2021

Datum objave: 30.11.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič je danes promoviral doktorice in doktorje znanosti:

Marika Miminoshvili
Ekonomska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Skrivanje znanja in vključenost pri delu pripadnikov narodnih manjšin
mentor: izr. prof. dr. Matej Černe
somentorica: izr. prof. Tamara Pavasović Trošt, PhD, ZDA
kratka predstavitev raziskovalnega dela

Ana Perišić
Ekonomska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Napovedovanje osipa porabnikov na trgu mobilnih aplikacij
mentor: prof. dr. Marko Pahor
kratka predstavitev raziskovalnega dela

Alenka Budihna
Fakulteta za družbene vede
naslov doktorske disertacije: Vpliv podpore vodstva na uspešnost uvajanja informacijsko-komunikacijskih tehnologij v proces učenja in poučevanja v gimnazijah mentorica: prof. dr. Mojca Indihar Štemberger
kratka predstavitev raziskovalnega dela

Faris Kočan
Fakulteta za družbene vede
naslov doktorske disertacije: Sekuritizacija evropeizacije kot vir ontološke ogroženosti v Republiki Srbski
mentorica: prof. dr. Ana Bojinović Fenko
somentor: izr. prof. dr. Rok Zupančič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

Klemen Čamernik
Fakulteta za farmacijo
naslov doktorske disertacije: Nova spoznanja o lastnostih in vlogi mišičnih mezenhimskih stromalnih/matičnih celic v primerjavi z istovrstnimi kostnimi celicami pri osteoporozi in osteoartrozi
mentorica: prof. dr. Janja Marc
somentorica: doc. dr. Janja Zupan
kratka predstavitev raziskovalnega dela

Tim Tome
Fakulteta za farmacijo
naslov doktorske disertacije: Razvoj in optimizacija metod tekočinske kromatografije visoke ločljivosti z vgrajeno kakovostjo pri razvoju zdravil
mentor: prof. dr. Aleš Obreza
somentor: prof. dr. Zdenko Časar
kratka predstavitev raziskovalnega dela

Isabela Tišma
Fakulteta za matematiko in fiziko
naslov doktorske disertacije: Jedrske reakcije pri nukleosintezi po velikem poku mentor: izr. prof. dr. Matej Lipoglavšek
somentor: doc. dr. Miha Mihovilovič
kratka predstavitev raziskovalnega dela

Aleksandar Siljanoski
Veterinarska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Vplivi zdravljenja in zdravstvenega stanja živali na izločanje zdravil z mlekom pri kravah
mentorica: izr. prof. dr. Ksenija Šinigoj Gačnik
kratka predstavitev raziskovalnega dela