Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktoric in doktorjev znanosti 30. November 2022

Datum objave: 30.11.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič je danes promoviral doktorice in doktorje znanosti:

dr. Seyed Mohammad Javad Malek Hosseini
Biotehniška fakulteta
naslov doktorske disertacije: Odkrivanje, pestrost in izvori troglobiotskih favn v Iranu
mentor: izr. prof. dr. Matjaž Kuntner

dr. Otto Gerdina
Fakulteta za družbene vede
naslov doktorske disertacije: Reprezentacije starosti v slovenskih dnevnih časopisih
mentor: viš. znan. sod. Slavko Kurdija 
somentor: prof. dr. Roman Kuhar

dr. Damijana Keržič
Fakulteta za družbene vede
naslov doktorske disertacije: Učna analitika kombiniranega učenja v visokem šolstvu
mentor: izr. prof. dr. Damjan Škulj
somentor: izr. prof. dr. Mitja Dečman

dr. Krištof Bozovičar
Fakulteta za farmacijo
naslov doktorske disertacije: Načrtovanje in karakterizacija peptidnih ligandov za vezavo regije Fc imunoglobulinov
mentor: izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič

dr. Doroteja Novak
Fakulteta za farmacijo
naslov doktorske disertacije: Novi radiooznačeni antagonisti holecistokinin-2/gastrinskega receptorja
mentor: prof. dr. Marko Anderluh
somentorica: doc. dr. Petra Kolenc

dr. Valon Shkodra
Filozofska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Kulturna dediščina na Kosovu
mentor: prof. dr. Božidar Jezernik

dr. Sanja Ledinski Fičko
Medicinska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Z zdravjem povezana kakovost življenja v hrvaški splošni populaciji in pri bolnikih s plazmocitomom
mentorica: prof. dr. Vesna Zadnik
somentor: prof. dr. sc. Vlatko Pejša

dr. Darko Milaščević
Medicinska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Meritve naprednih motoričnih sposobnosti z ocenjevalno listo Challenge pri otrocih s cerebralno paralizo
mentor: prof. dr. David Neubauer
somentorica: Prof. Virginia Wright, PhD., PT

dr. Martina Smrekar
Medicinska fakulteta
naslov doktorske disertacije: Občutek koherence in delovna zmožnost pri medicinskih sestrah
mentorica: prof. dr. Alenka Franko
somentorica: prof. dr. Lijana Zaletel Kragelj

dr. Danijel Časni
Teološka fakulteta
naslov doktorske disertacije: Elektronski mediji kot orodje evangelizacije v Katoliški in Evangeličanski Cerkvi na Slovenskem
mentor: doc. dr. Andrej Šegula