Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 10.03.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

1. Zoran Belec
doktor znanosti s področja biologije
prof. dr. Anton Wraber
prof. dr. Franc Batič, som.
Fitocenološka analiza in zgodovina jelovih gozdov na Pohorju

2. Nataša Kopušar
doktorica znanosti s področja agronomije
prof. dr. Franc Batič
doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik, som.
Spremljanje kazalnikov oksidativnega stresa pri rastlinah kot tretja raven ekološko informacijskega sistema onesnaženosti zraka

FAKULTETA ZA FARMACIJO

3. Darja Bitenc Logar
doktorica znanosti s področja klinične biokemije
prof. dr. Janja Marc
Proučevanje tkivnih in serumskih kazalcev kostne resorpcije pri bolnikih z osteoporozo in osteoartrozo

4. Miha Milek
doktor znanosti s področja farmacije
prof. dr. Irena Mlinarič Raščan
Farmakogenetika tiopurin-S-metiltransferaze

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

5. Miha Ravnik
doktor znanosti s področja fizike
prof. dr. Slobodan Žumer
Koloidne strukture v tankih nematskih plasteh

6. Andrija Volkanovski
doktor znanosti s področja jedrske tehnike
prof. dr. Borut Mavko
doc. dr. Marko Čepin, som.
Vpliv zanesljivosti zunanjega električnega napajanja na varnost jedrske elektrarne

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

7. Jožef Horvat
doktor znanosti s področja strojništva
prof.dr. Mirko Čudina
doc.dr. Ivan Polajnar, som
Slišna obremenitev na delovnem mestu varilca

8. Aleš Petek
doktor znanosti s področja strojništva
prof.dr. Karl Kuzman
Zapis stabilnega tehnološkega okna pri inkrementalnem preoblikovanju pločevine

9. Viktor Zaletelj
doktor znanosti s področja strojništva
prof.dr. Peter Butala
Modelirno okolje za gradnjo distribuiranih proizvodnih sistemov

TEOLOŠKA FAKULTETA

10. Božidar Ogrinc
doktor znanosti s področja religiologije
prof. dr. Drago Karl Ocvirk
Poetičnost religije in njena sprevrženost v nasilje