Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 24.03.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

1. Boris Kragelj
doktor znanosti s področja družbenih ved - komunikologije
prof. dr. Anton Kramberger
prof. dr. Ignace Glorieux, som.
Družbene posledice informacijsko komunikacijske tehnologije z vidika porabe časa

2. Suzana Oreški
doktorica znanosti s področja družbenih ved – sociologije – socialno delo v skupnosti
prof. dr. Andrej Marušič
doc. dr. Samo Uhan, som.
Družbeno pojmovanje duševnega zdravja: primer dveh slovenskih medijev

FILOZOFSKA FAKULTETA

3. Nataša Bavec
doktorica znanosti s področja literarnih ved
prof. dr. Tomislav Virk
Tradicionalni in sodobni modeli zgodovinskega romana

4. Mira Delavec
doktorica znanosti s področja literarnih ved
doc. dr. Aleksander Bjelčević
Vloga Josipine Urbančič Turnograjske pri oblikovanju slovenske literature v 19. stoletju

5. Andrea Leskovec
doktorica  znanosti s področja literarnih ved
prof. dr. Neva Šlibar
prof. dr. Willie van Peer, som.
Medkulturna literarna hermenevtika in razumevanje tujega: književnost kot odgovor na izzive tujega

6. Uroš Lubej
doktor znanosti s področja umetnostne zgodovine
prof. dr. Janez Höfler
Justus van den Nypoort (Utrecht, ok. 1645/49, po 1698): življenje in delo holandskega umetnika na Kranjskem in v drugih deželah Nemškega cesarstva

7. Mateja Petrovčič
doktorica znanosti s področja jezikoslovja
prof. dr. Andrej Bekeš
prof. dr. Jana Rošker, som.
prof. dr. Marita Ljungqvist , som.
Sobesedilo in pomen: mehanizmi delovanja besedilnega členka le v kitajskem jeziku

8. Andreja Žibrat Gašparič
doktorica znanosti s področja arheologije
prof. dr. Mihael Budja
prof. dr. Breda  Mirtič, som.
Strukturna analiza neolitske keramike in lončarske tehnologije

PRAVNA FAKULTETA

9. Boštjan Brezovnik
doktor znanosti s področja prava
prof. dr. Gorazd Trpin
Oblike izvajanja javnih služb (oris stanja, mednarodna primerjava in problematika)

10. Janez Obreza
doktor znanosti s področja prava
prof. dr. Barbara Novak
Nekatere osebnostne in posebne pravice kot temeljne pravice: italijanska in madžarska narodna skupnost

11. Peter Rudolf
doktor znanosti s področja prava
prof. dr. Barbara Novak
Utemeljitev objektivne odškodninske odgovornosti