Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 19.05.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

EKONOMSKA FAKULTETA

1. Iztok Humar
doktor znanosti
Mentor: prof.dr. Miro Gradišar
Somentorica: prof. dr. Mojca Indihar Štemberger
Naslov dr. disertacije: Vpliv barvnih kombinacij na zaznavanje informacij v poslovnih informacijskih sistemih

2. Milan Jelovčan
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Rudi Rozman
Naslov dr. disertacije: Poslovno-organizacijski model globalnega trgovskega podjetja s primerom slovenskega trgovskega podjetja Merkur

3. Iva Konda
doktorica znanosti
Mentorica: prof.dr. Iča Rojšek
Somentor: doc. dr. Marko Pahor
Naslov dr. disertacije: Razvoj odnosov med prodajalci in kupci v omrežju povezav na medorganizacijskem trgu

4. Andreja Križman
doktorica znanosti
Mentorica: doc. dr. Barbara Čater
Somentor: prof.dr. Anton Ogorelc
Naslov dr. disertacije: Trženjski odnosi v zunanji logistični oskrbi

5. Tanja Rajkovič
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Janez Prašnikar
Somentor: doc. dr. Lubomir Lizal
Naslov dr. disertacije: Osrednje tehnološke, trženjske in komplementarne kompetence kot dejavnik inovacijske uspešnosti (Core technological, marketing and complementary competencies as determinants of innovative performance)


FAKULTETA ZA FARMACIJO

6. Branka Rozman
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Mirjana Gašperlin
Naslov dr. disertacije: Dermalne mikroemulzije z vitaminoma C in E: od optimiranja sestave do vrednotenja na modelu človeških keratinocitov

7. Zvone Simončič
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Vojko Kmetec
Somentorica: prof. dr. Ksenija Kogej
Naslov dr. disertacije: Uporaba mikrokalorimetrije pri vrednotenju stabilnosti zdravilnih učinkovin in farmacevtskih oblik na primeru nekaterih zaviralcev angiotenzinske konvertaze

8. Matej Sova
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Stanislav Gobec
Naslov dr. disertacije: Načrtovanje in sinteza hidroksietilaminskih inhibitorjev biosinteze peptidoglikana

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

9. Miloš Markič
doktor znanosti
Mentor: prof.dr.Jože Pezdič
Somentor: prof.dr.Reinhard F. Sachsenhofer
Naslov dr. disertacije: Petrologija in geneza velenjskega lignita

10. Brigita Tomšič
doktorica znanosti
Mentorica: prof. dr. Barbara Simončič
Somentor: prof. dr. Boris Orel
Naslov dr. disertacije: Vpliv apreture na biorazgradnjo naravnih celuloznih vlaken

VETERINARSKA FAKULTETA

11. Ana Nemec
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Zlatko Pavlica
Somentor: prof. dr. Milan Petelin
Naslov dr. disertacije: Vpliv peroralne okužbe z bakterijo Porphyromonas gingivalis na sistemsko raven dušikovega oksida pri miših