Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 23.06.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V torek, dne 23. junija 2009,  ob 12.30 uri je prorektor prof. dr. Peter Maček v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral deset novih doktorjev znanosti.

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
     
1. Tomaž Hozjan 
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Stanislav Srpčič
Somentor: prof. dr. Igor Planinc
Naslov dr. disertacije:Nelinearna analiza vpliva požara na sovprežne linijske konstrukcije
  
2. Urban Rodman  
doktor znanosti
Mentor: doc.dr. Dejan Zupan
Somentor: prof. dr. Igor Planinc
Naslov dr. disertacije: Analiza nosilnosti prostorskih okvirnih konstrukcij z upoštevanjem materialnih in geometrijskih nepopolnosti

3. Vlado Stankovski 
doktor znanosti    
Mentor: prof. dr. Žiga Turk
Naslov dr. disertacije: Tehnologije semantične mreže pri računalniško integrirani graditvi
  
4. Mihaela Triglav Čekada
doktorica znanosti   
Mentorica: doc.dr. Mojca Kosmatin Fras
Somentor:  prof.dr. Fabio Crosilla
Naslov dr. disertacije: Optimizacija metodologije obdelave in analiza natančnosti letalskega laserskega skeniranja pri zajemu geodetskih podatkov za lokalno prostorsko planiranje

5. Gregor Trtnik
doktor znanosti 
Mentor: prof. dr. Goran Turk
Somentorica: doc. dr. Violeta Bokan Bosiljkov
Naslov dr. disertacije: Uporaba ultrazvočne metode za analizo vezanja in strjevanja betona

6. Matej Uršič
doktor znanosti   
Mentor: prof. dr. Boris Kompare
Somentor: prof. dr. Franc Steinman
Naslov dr. disertacije: Prispevek k analizi hidravličnih trenjskih izgub za tok pod tlakom v ceveh krožnega prereza

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

7. Jernej Mravlje
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Anton Ramšak
Naslov dr. disertacije: Vpliv fononov na transport elektronov v nanoskopskih sistemih
     
8. Miha Nemevšek
doktor znanosti   
Mentor: doc. dr. Borut Bajc
Naslov dr. disertacije: Razni fenomenološki aspekti teorij poenotenja

9. Luka Snoj
doktor znanosti   
Mentor: prof. dr. Matjaž Ravnik
Naslov dr. disertacije: Analiza fizikalnih parametrov reaktorja TRIGA       

VETERINARSKA FAKULTETA

10. Zlatko Jenko
doktor znanosti    
Mentorica: doc. dr. Nina Čebulj Kadunc
Naslov dr. disertacije: Nekateri reprodukcijski, fiziološki in biokemijski parametri pri bovški ovci, pri jezersko-solčavski ovci in istrski pramenki