Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 24.09.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka
Mentor/ somentor:
Naslov doktorskega dela:

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
     
1. Janja Francé 
doktorica znanosti
Mentorica: doc. dr. Patricija Mozetič
Naslov dr. disertacije: Dolgoletne spremembe strukture fitoplanktonske združbe Tržaškega zaliva

2. Damjana Gantar
doktorica znanosti
Mentorica: doc. dr. Mojca Golobič
Naslov dr. disertacije: Scenarij razvoja kulturne krajine kot dejavnik spreminjanja stališč in ravnanja deležnikov

3. Vesna Jerman
doktorica znanosti
Mentorica: prof. dr. Ines Mandić Mulec
Naslov dr. disertacije: Aktivnost in sestava metanogenih arhej in metan oksidirajočih bakterij v tleh Ljubljanskega barja

4. Matej Jošt
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Milan Šernek
Naslov dr. disertacije: Vpliv temperature stiskanja na kinetiko utrjevanja in dinamiko graditve trdnosti fenol-formaldehidnega lepilnega spoja

5. Simona Kralj Fišer
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Tine Valentinčič
Somentor: prof. dr. Kurt Kotrschal
Naslov dr. disertacije: Osebnost pri samcih sive gosi (Anser anser)

6. Urška Kropf
doktorica znanosti
Mentorica: prof. dr. Terezija Golob
Somentorica: prof. dr. Vekoslava Stibilj
Naslov dr. disertacije: Elementna in izotopska sestava medu iz različnih geografskih regij Slovenije
 
7. Andrej Meglič
doktor znanosti
Mentor: doc. dr. Gregor Zupančič
Naslov dr. disertacije: Povezave med procesoma fototransdukcije in aktivacije mitohondrijev pri dvokrilcih (Insecta: Diptera)

8. Jana Murovec
doktorica znanosti
Mentor: prof dr. Borut Bohanec
Naslov dr. disertacije: Biotehnološki pristopi žlahtnjenja rastlin pri vrstah iz rodu Mimulus

9. Tomaž Požrl
doktor znanosti
Mentor: doc. dr. Andrej Plestenjak
Somentor: doc. dr. Blaž Cigić
Naslov dr. disertacije: Vpliv kisikove atmosfere na metabolične spremembe sveže narezanega pakiranega zelja

10. Mireille Treeby
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Roman Jerala
Somentorica: viš. znan. sod. dr. Jožefa Friedrich
Naslov dr. disertacije: Vloga posameznih domen v Toll 4 podobnem receptorju pri signalizaciji (Functional role of Toll-like receptor 4 domains involved in signalling)

11. Suzana Žižek
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Mihael J. Toman
Somentorica: prof. dr. Milena Horvat
Naslov dr. disertacije: Vloga organizmov v perifitonu in sedimentih rečnih ekosistemov pri pretvorbah živega srebra