Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 30.09.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA  ZA DRUŽBENE VEDE

1. Ana Bojinović Fenko
doktorica znanosti
Mentor: doc. dr. Milan Brglez
Naslov dr. disertacije: Sooblikovanje in sovplivanje zunanje politike držav in regionalne strukture v kontekstu procesa regionalizacije v Sredozemlju

2. Viktorija Car
doktorica znanosti
Mentorica: Sandra Bašić Hrvatin
Somentor:  prof. dr. Ivo Žanić
Naslov dr. disertacije: Mitološke strukture in narativi v novicah na hrvaških televizijah

FILOZOFSKA FAKULTETA

3. Manja Flisar
doktorica znanosti
Mentor: doc. dr. Aleš Nagode
Naslov dr. disertacije: Delovanje mariborske Glasbene matice (1919-1948)

4. Nataša Intihar Klančar
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Igor Maver
Somentor: prof. dr. Mirko Jurak
Naslov dr. disertacije: Demitologizacija ameriškega Juga v književnih delih Williama Faulknerja

5. Andreja Kozmus
doktorica znanosti
Mentor: prof. dr. Zdenko Medveš
Naslov dr. disertacije: Disciplina in razvoj avtonomne morale

6. Jan Pisanski
doktor znanosti
Mentorica: prof. dr. Maja Žumer
Naslov dr. disertacije: Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise: analiza uporabnosti konceptualnega modela (The Functional Requirements for Bibliographic Records: an Analysis of Usability of the Conceptual Mode)

7. Bojana Rogelj Škafar
doktorica znanosti
Mentorica: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat
Somentor: prof. dr. Janez Bogataj
Naslov dr. disertacije: Etnološka zbirka kot medij za razkrivanje simbolov nacionalne identitete, etnomitov in stereotipov

8. Gita Zadnikar
doktorica znanosti
Mentor: doc. dr. Jože Vogrinc
Naslov dr. disertacije: Alternativni mediji in globalizacija

PRAVNA FAKULTETA

9. Bojan Vavtar
doktor znanosti
Mentor: prof. dr. Albin Igličar
Somentor: prof. dr. Jože Jesenko
Naslov dr. disertacije: Pravna načela in poslovna etika kot dejavnika uspešnosti poslovanja podjetja

10. Dragan Vukadin
doktor znanosti
Mentor: zasl. prof. dr. Borut Bohte
Naslov dr. disertacije: Mednarodni terorizem in človekove pravice v sistemu mednarodnega prava