Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 25.11.2009

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

24. november 2009 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
 FAKULTETA  ZA DRUŽBENE VEDE
     
1. Živa Humer 
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Alenka Švab
naslov dr. disertacije: Etika skrbi, spol in družina: procesi relokacije skrbi med zasebno in javno sfero

2. Metod Šuligoj
doktor znanosti
mentor: red. prof. dr. Ivan Svetlik
somentorica: prof. dr. Tanja Mihalič
naslov dr. disertacije: Vpliv standardov na kakovost in uspešnost v hotelirstvu

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

3. Jure Klopčič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Janko Logar
somentor: prof. dr. Tomaž Ambrožič
naslov dr. disertacije: Analiza in napoved pomikov za predore, grajene
v permo - karbonskih skrilavcih

4. Andrej Kryžanowski
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Matjaž Mikoš
somentor: prof. dr. Igor Planinc
naslov dr. disertacije: Abrazijska odpornost betonskih površin na vodnih zgradbah

5. Gregor Vilhar
doktor znanosti
mentor: doc. dr. Vojkan Jovičić
somentor: prof. dr. Miha Tomaževič
naslov dr. disertacije: Odnos med napetostmi in deformacijami za meljne peske v območjih od zelo majhnih do velikih deformacij

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

6. Ana Bergant Simončič
doktorica znanosti
mentor: doc. dr. Janez Cerkovnik
naslov dr. disertacije: Interakcije hidrotrioksidov in divodikovega trioksida z Lewisovimi bazami in kislinami
 
7. Črtomir Donik
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Monika Jenko
somentor: prof. dr. Boris Pihlar
naslov dr. disertacije: Mehanizem in kinetika nastanka in odstranjevanja visokotemperaturnih oksidnih plasti na površini FeCrNiMoN zlitin

8. Vojmir Francetič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Peter Bukovec
naslov dr. disertacije: Vpliv samourejanja aluminijevih koordinacijskih spojin pri sol-gel pripravi Al2O3

9. Tomaž Gostič
doktor znanosti
mentorica: doc. dr. Helena Prosen  
naslov dr. disertacije: Analiza produktov pri simulaciji kajenja ilegalnega kokaina

10. Aljaž Vilčnik
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Boris Orel
somentor: prof. dr. Matjaž Krajnc
naslov dr. disertacije: Razvoj tehnologij za pripravo zaščitnih filtrov po sol-gel postopkih