Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst doktorjev znanosti

Datum objave: 05.02.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

4. februar 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
EKONOMSKA FAKULETETA
     
1. Aleksandra Brdar Turk 
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Marko Košak
naslov dr. disertacije: Model kvantitativnega merjenja operativnega tveganja v finančnem sektorju

2. Laura Južnik Rotar
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Janez Malačič
somentor: doc. dr. Igor Masten
naslov dr. disertacije: Ocenjevanje učinkovitosti aktivnih politik zaposlovanja: primer Slovenije

3. Peter Wostner
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Ivo Lavrač
naslov dr. disertacije: Potrebnost in uspešnost kohezijske politike EU

4. Evgenij Zavodnik
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Marko Košak
naslov dr. disertacije: Koncept ekonomskega kapitala in njegova uporaba v bančni praksi

5. Nadja Zorko
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Rudi Rozman
naslov dr. disertacije: Problemi, rešitve in razvoj upravljanja podjetij s poudarkom na nadzornih svetih v slovenskih podjetjih

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

6. Matevž Kunaver
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Jurij Tasič
somentor: prof. dr. Andrej Košir
naslov dr. disertacije: Kombiniran vsebinsko-skupinski sistem za iskanje uporabniku prilagojenih multimedijskih vsebin 

7. Boštjan Vesnicer
doktor znanosti
mentor: prof. dr. France Mihelič
naslov dr. disertacije: Postopki normalizacije v sistemih za samodejno razpoznavanje govorcev

8. Boštjan Žagar
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Dejan Križaj
somentor: znan. sod. dr. Blaž Nardin
naslov dr. disertacije: Razvoj tehnologije temperiranja s termoelektričnimi moduli in uporaba v predelavi polimernih materialov

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

9. Primož Lukšič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Borut Robič
somentor: prof. dr. Tomaž Pisanski
naslov dr. disertacije: Rast v grafih

10. Martin Možina
doktor znanosti
mentor: akad. prof. dr. Ivan Bratko
naslov dr. disertacije: Argumentirano strojno učenje

PEDAGOŠKA FAKULTETA

11. Anita Rončević
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Marjan Blažič
naslov dr. disertacije: Večpredstavnost v osnovni šoli (Multimedia in primary school)