Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset doktorjev znanosti

Datum objave: 23.02.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

23. februar 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik
  
Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
     
1. Nina Gorenc 
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Cornell Clayton
naslov dr. disertacije: Predsedniško utemeljevanje ameriških vojaških intervencij v obdobju 1948 – 2008

FILOZOFSKA FAKULTETA

2. Špela Arhar
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Vojko Gorjanc
naslov dr. disertacije: Na besedilnih korpusih temelječa leksikalnopodatkovna zbirka za slovenščino

3. Slave Banar
doktor znanosti
mentorica: doc. dr. Namita Subiotto
naslov dr. disertacije: Pomen mednarodnega pesniškega festivala 'Struški večeri poezije' v razvojnem loku sodobne makedonske poezije

4. Valerija Bužan
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Ludvik Horvat
naslov dr. disertacije: Psihosocialni razvoj odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju

5. Ina Ferbežar
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Marko Stabej
naslov dr. disertacije: Besedilnost med formalnimi lastnostmi in kognitivnimi procesi

6. Mirko Mrčela
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Meta Grosman
naslov dr. disertacije: Pomen post-kolonialne kritike za sprejemanje indijske književnosti v angleščini 

7. Jurij Šink
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Andrej Rozman
somentor: doc. dr. Nikolaj Jež
naslov dr. disertacije: Kulturno povezovanje zahodnoslovanskih narodov skozi idejo o literarni vzajemnosti Jána Kollárja

8. Katja Šmid
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Jasmina Markič
somentorica: prof. dr. Elena Romero
naslov dr. disertacije: Značilnosti judovske španščine v Bosni na primeru dela 'Sefer Méšec betî' Eliezerja Papa

9. Ana Toroš
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Tone Smolej
somentorica: prof. dr. Martina Ožbot
naslov dr. disertacije: Alojz Gradnik in romanski ter germanski svet

10. Katarina Dea Žetko
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak
somentor: doc. dr. Gašper Ilc
naslov dr. disertacije: Jezikovna dvojničnost in jezikovna sprememba: angleški dovršni sedanjik (present perfect) in navadni preteklik (preterite)