Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promovirnih deset doktorjev znanosti

Datum objave: 23.03.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

Promocija doktorjev znanosti 23. marca 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:
 

 
BIOTEHIŠKA FAKULTETA
     
1. Andrej Bavdek 
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Gregor Anderluh
naslov dr. disertacije: Molekularni mehanizem vezave listeriolizina O na lipidne membrane

2. Gregor Gorjanc
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Milena Kovač
somentor: doc. dr. Dragomir Kompan
naslov dr. disertacije: Ocenjevanje verjetnosti pojavljanja alelov pri posameznikih in v populacijah s kompleksnimi rodovniki

3. Damjana Kastelic
Doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Radovan Komel
Somentor: znan.svet. dr. Denis Pompon
naslov dr. disertacije: Identifikacija označevalcev in razvoj proteinskih biočipov za določanje proteoma in tipizacijo malignih tkiv

4. Boštjan Petelinc
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Jože Osvald
somentor prof. dr. Franc Batič
naslov dr. disertacije: Odziv izbranih rastlinskih metabolitov v plodu paprike (Capsicum annuum L.) na tehniko gojenja

5. Vasilij Valenčič
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Terezija Golob
somentorica: prof. dr. Sonja Smole Možina
naslov dr. disertacije: Vpliv tehnoloških postopkov na kakovost namiznih oljk Slovenske Istre

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

6. Franc Dimc
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Radko Osredkar
somentor: doc. dr. Branko Mušič
naslov dr. disertacije: Metode natančnega določanja položaja s satelitskim sistemom GPS in njihova uporaba pri arheoloških terenskih raziskavah 

7. Kosta Kovačič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Anton Pleteršek
naslov dr. disertacije: Integriran mikrosistem za brezkontaktno identifikacijo in beleženje

8. Andrej Krenker
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Janez Bešter
somentor: prof. dr. Nikolaj Zimic
naslov dr. disertacije: Mehanizmi detekcije zlorab pri telekomunikacijskih govornih storitvah

9. Martin Povh
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Robert Golob
somentor: prof. dr. Stein-Erik Fleten
naslov dr. disertacije: Stohastično modeliranje dolgoročnih terminskih cen električne energije

FAKULTETA ZA UPRAVO

10. Mitja Dečman
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Mirko Vintar
naslov dr. disertacije: Organizacijsko tehnološki model zagotavljanja dolgoročne avtentičnosti elektronskih dokumentov v slovenski javni upravi