Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 01.06.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

31. maj 2010 ob 12.30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik


Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:

MEDICINSKA F AKULTETA

1. Ajda Biček
doktorica znanosti
mentor: prof.dr. Sergej Hojker
naslov dr. disertacije: Vpliv genskih polimorfizmov na nastanek avtoimune bolezni ščitnice pri slovenskih bolnikih

2. Anja Colja Venturini
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Vladka Čurin Šerbec
naslov dr. disertacije: Priprava in opredelitev antiidiotipskih monoklonskih protiteles proti paratopu, specifičnemu za patološko izoobliko prionskega proteina

3. Mojca Frank
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Blaž Rozman   
somentorica: prof. dr. Veronika Kralj Iglič      
naslov dr. disertacije: Klinični pomen posredovanih interakcij med fosfolipidnimi membranami in vezikulacije fosfolipidnih membran

4. Matjaž Homan
doktor znanosti
mentor: doc. dr. Boštjan Luzar        
somentor: prof. dr. Mario Poljak            
naslov dr. disertacije: Poveza med prisotnostjo genov cagA, iceA, vacA in babA bakterije Helicobacter pylori in stopnjo histoloških sprememb sluznice želodca pri otrocih

5. Urška Kamenšek
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Gregor Serša      
naslov dr. disertacije: Razvoj plazmidov z inducibilnim promotorjem p21 za kombinirano radio-gensko terapijo na mišjem tumorskem modelu

6. Metka Moharić
doktorica znanosti
mentorica:  prof. dr. Helena Burger     
somentor: doc. dr. Zoran Rodi
naslov dr. disertacije: Prepoznavanje boleče diabetične polinevropatije in blaženje bolečin s farmakološkimi in fizikalnimi sredstvi

7. Nina Mohorko
doktorica znanosti
mentorica prof. dr. Mara Bresjanac
somentor: doc. dr. Grega Repovš               
naslov dr. disertacije: Vezava FDDNP in kurkumina na agregate PrPSc hiperfosforiliranega proteina tau pri izbranih nevrodegenerativnih boleznih

8. Davorina Petek
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Janko Kersnik          
naslov dr. disertacije: Model za ocenjevanje kakovosti izvajanja primarne preventive srčno-žilnih bolezni v družinski medicini

9. Karin Sernec
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Bojan Zalar   
somentorica: prof. dr. Martina Tomori
naslov dr. disertacije: Razlike  v stopnji anksioznosti, depresivnosti in agresivnosti pri osebah z anoreksijo in bulimijo nervozo

10. Ecijo Sever
doktor znanosti
mentorica: doc. dr. Maja Ovsenik  
somentor: prof. dr. Ljubo Marion              
naslov dr. disertacije: Ocena uspešnosti zdravljenja enostranskega funkcionalnega križnega griza v mlečnem zobovju s pomočjo gnatološke in elektrognatografske analize

11. Jernej Vidmar
doktor znanosti
mentor: doc. dr. Igor Serša         
somentor: prof. dr. Aleš Blinc
naslov dr. disertacije: Vloga magnetnoresonančnega slikanja pri analizi in napovedi trombolize s trombolitičnimi zdravili