Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktorjev znanosti

Datum objave: 22.06.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

22. junij 2010 ob 12.30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
     
1. Ludvik Bartelj
 
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Robert Golob
naslov dr. disertacije: Optimizacija portfelja dobavitelja električne energije

2. Selma Čorović
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Damijan Miklavčič
somentorica: znan. svet. dr. Lluis M. Mir
naslov dr. disertacije: Modeliranje in vizualizacija elektropermeabilizacije bioloških tkiv izpostavljenih visokonapetostnim kratkotrajnim pulzom

3. Matjaž Dolinar
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Miloš Pantoš
naslov dr. disertacije: Določanje proizvodnje jalove moči v elektroenergetskem sistemu upoštevajoč realne obratovalne   diagrame   in   stabilnostne   omejitve

4. Tomaž Koritnik
doktor znanosti
mentor: akad. prof. dr. Tadej Bajd        
naslov dr. disertacije: Urjenje gibov spodnjih ekstremitet v večmodalnem navideznem okolju

5. Urban Sedlar
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Andrej Kos
naslov dr. disertacije: Razvoj multimedijskih telekomunikacijskih storitev na osnovi odprtih vmesnikov

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

6. Jaka Dujc
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Boštjan Brank  
somentor: prof. dr. Adnan Ibrahimbegović
naslov dr. disertacije: Metoda končnih elementov za račun mejne nosilnosti in lokalizirane porušitve ploskovnih konstrukcij

7. Eva Zupan
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Miran Saje
somentor: prof. dr. Igor Planinc
naslov dr. disertacije: Dinamika prostorskih nosilcev s kvaternionsko parametrizacijo rotacij

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

8. Miha Brojan
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Franc Kosel
naslov dr. disertacije: Nosilnost osnosimetričnih nelinearno elastičnih lupin v nadkritičnem območju

9. Andrej Pukšič
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Franc Kosel
naslov dr. disertacije: Mikromehansko modeliranje polikristalnih zlitin z oblikovnim spominom

10. Janez Rihtaršič
doktor znanosti
mentor: doc.dr. Roman Žavbi
somentor: prof.dr. Jožef Duhovnik
naslov dr. disertacije: Opredeljevanje osnovnih nosilcev funkcij izdelka

11. Marko Vrh
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Boris Štok
naslov dr. disertacije: Napoved končne geometrije iz hladno preoblikovane jeklene pločevine