Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktorjev znanosti

Datum objave: 29.06.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

29. junij 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
     
1. Andrej Raspor 
doktor znanosti
mentorica:  prof. dr. Nada Zupan
somentorica: doc. dr. Katja Lozar Manfreda
naslov dr. disertacije: Vpliv razdeljevanja napitnin na motivacijo zaposlenih: primerjava med gostinstvom in igralništvom

2. James Clinton Smoot
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Aleš Črnič
naslov dr. disertacije: Poblagovljenje evangelijske identitete

MEDICINSKA FAKULTETA

3. Alenka Franko
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Vita Dolžan           
naslov dr. disertacije: Vpliv polimorfizmov metabolnih genov na tveganje za razvoj azbestoze

4. Zala Jevnikar
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Janko Kos        
naslov dr. disertacije: Vpliv katepsina X na migracijo in morfologijo limfocitov T prek regulacije integrinov

5. Jernej Jorgačevski
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Robert Zorec     
somentorica: znan. sod. dr. Maja Potokar
naslov dr. disertacije: Lastnosti fuzijske pore podganjih laktotrofov v kulturi

6. Stojan Kariž
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Danijel Petrovič  
naslov dr. disertacije: Genski polimorfizmi vnetnih posrednikov kot genetski dejavnik tveganja za srčni infarkt pri bolnikih s sladkorno boleznijo

7. Aleš Koren
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Vladimir Jevtič
naslov dr. disertacije: Pomen računalniške tomografije za opredelitev stopnje zožitve žrela pri bolnikih s sindromom obstruktivnih zastojev dihanja v spanju

8. Anja Pucer
doktorica znanosti
mentorica: prof.dr. Tamara Lah Turnšek  
naslov dr. disertacije: Delovanje arzenovega trioksida na človeške glioblastomske celice ter vloga cisteinskih katepsinov

9. Vita Štukovnik
doktorica znanosti
mentor: doc. dr. Simon Podnar              
somentor: doc. dr. Grega Repovš
naslov dr. disertacije: Nevropsihološke in elektrofiziološke značilnosti kognitivnih sprememb pri bolnikih z amiotrofično lateralno sklerozo

10. Marko Vavpotič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Jože Balažic      
somentorica: prof. dr. Draga Štiblar Martinčič
naslov dr. disertacije: Zobna pulpa kot eden od parametrov določanja časa smrti pri  človeku

11. Aleš Vesnaver
doktor znanosti
mentor: doc. dr. Uroš Ahčan          
somentor: viš. znan. sod. dr. Janez Rozman
naslov dr. disertacije: Ovrednotenje kirurškega zdravljenja zlomov sklepnega odrastka spodnje čeljustnice z modificiranim pristopom

PRAVNA FAKULTETA

12. Janez Kocijančič
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Peter Grilc
naslov dr. disertacije: Pravna doktrina in praksa na področju športa v Evropski uniji