Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst doktorjev znanosti

Datum objave: 03.11.2010

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

3. november 2010 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
FILOZOFSKA FAKULTETA
     
1. Alenka Bartulović
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Božidar Jezernik
naslov dr. disertacije: Identifikacijski procesi v povojnem Sarajevu: antinacionalizem kot boj za participacijo

2. Zoran Božič
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Boža Krakar Vogel
naslov dr. disertacije: Poezija Franceta Prešerna v srednješolskih učbenikih in njena recepcija

3. Gašper Cerkovnik
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Janez Höfler
naslov dr. disertacije: Lesorezne ilustracije nemških tiskanih molitvenikov poznega 15. in zgodnjega 16. stoletja: pomen in vpliv v drugih likovnih medijih

4. Aleš Košar
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Andrina Tonkli Komel
naslov dr. disertacije: Filozofsko-teoretske in kulturno-zgodovinske osnove Heideggrove obravnave izvora umetniškega dela

5. Mojca Marjana Kovač
doktorica znanosti
mentorica:  prof. dr. Sonja Ana Hoyer
somentor: akad. prof. dr. Vladimir Marković
naslov dr. disertacije: Zgodovinski razvoj in obnova cerkve sv. Jurija v Piranu - Konservatorske raziskave in prezentacija

6. Renata Kranjčec
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Edvard Konrad
naslov dr. disertacije: Psihološki vidiki mentorstva kot vodstvenega odnosa

7. Lasanthi Manaranjanie Kalinga Dona
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Leon Stefanija
somentor: prof. dddr. Wolfgang Mastnak
naslov dr. disertacije: Terapevtski aspekti južnoazijskih glasb: primeri iz Šrilanke in severne Indije

8. Neja Markelj
doktorica znanosti
mentor:  prof. dr. Zdenko Medveš
somentorica: doc. dr. Mojca Štraus
naslov dr. disertacije: Zasnovanost mednarodnih raziskav znanja z vidika teorij učenja

9. Urška Strle
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Marta Verginella
somentorica: doc. dr. Irena Gantar Godina
naslov dr. disertacije: Slovenci v Kanadi: izseljevanje skozi prizmo življenjskih zgodb

10. Jasmina Šuler Galos
doktorica znanosti
mentor: doc. dr. Nikolaj Jež
somentorica: prof.dr. Alojzija Zupan Sosič
naslov dr. disertacije: Poljski in slovenski roman po letu 1989: uvajanje novega slovarja in ustvarjanje novih svetov

11. Ana Vovk Korže
doktorica znanosti
mentor:  prof. dr. Dušan Plut
naslov dr. disertacije: Trajnostna zasnova regionalne agende 21