Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 10 doktorjev znanosti

Datum objave: 22.02.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes, 22. februarja 2011 ob 12.30 uri je prorektorica prof. dr. Julijana Kristl v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promovirala deset novih doktorjev znanosti.

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

EKONOMSKA FAKULTETA
     
1. Petra Došenović Bonča
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Maks Tajnikar
naslov dr. disertacije: Inovacije kot dejavnik učinkovitosti in uspešnosti bolnišnic v Sloveniji

2. Rok Bojanc
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Borka Jerman Blažič
naslov dr. disertacije: Modeli zagotavljanja varnosti v poslovnih informacijskih sistemih

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

3. Urška Grahek
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Bogomil Ferfila
somentor: prof. dr. Cornell Clayton
naslov dr. disertacije: Vpliv ustave Združenih držav Amerike na ustavni sistem Evropske Unije

4. Anamarija Particija Masten
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Drago Zajc
somentor: prof. dr. Miro Cerar
naslov dr. disertacije: Mehanizmi Evropske unije v boju proti rasizmu in ksenofobiji

5. Melita Peršolja Černe
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Nevenka Černigoj Sadar
somentor: prof. dr. Marjan Bilban
naslov dr. disertacije: Evalvacija promocije zdravja na delovnem mestu kot dejavnika kakovosti življenja

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

6. Simon Oman
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Marko Nagode
somentor: prof.dr. Matija Fajdiga
naslov dr. disertacije: Model napovedovanja dobe trajanja zračnega vzmetenja na osnovi pospešenih preizkušanj

7. Aljaž Osterman
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Brane Širok
somentor: doc.dr. Matevž Dular
naslov dr. disertacije: Termografija termičnih učinkov pri ultrazvočno vzbujevani kavitaciji

8. Boštjan Perdan
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Janez Diaci
naslov dr. disertacije: Laserski sistemi za merjenje oblike jermenov v industrijskem okolju

9. Marko Sedlaček
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Bojan Podgornik
somentor: prof. dr. Jožef Vižintin
naslov dr. disertacije: Vpliv topografije na tribološke lastnosti kontaktnih površin

10. Andrej Žerovnik
doktor znanosti
mentor: prof. dr.  Ivan Prebil
somentor: doc. dr. Robert Kunc
naslov dr. disertacije: Fenomen tečenja v konstitutivnih modelih ciklične plastifikacije