Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocije doktorjev znanosti 31.05.2011

Datum objave: 31.05.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

    31. maj  2011 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

   PROMOTOR: prorektor prof. dr. Miha Juhart

  
 

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

  
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
     
1. Jan Černetič
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Mirko Čudina
naslov dr. disertacije: Zaznavanje kavitacije v centrifugalnih črpalkah s pomočjo zvoka in vibracij v slišnem delu spektra

2. Anže Jerič
doktor znanosti
mentor: prof.dr. Edvard Govekar
somentor: akad.prof.dr. Igor Grabec
naslov dr. disertacije: Tvorjenje kapljic s soosnim vnosom laserske svetlobe v kovinsko žico

3. Jaka Kovač
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Edvard Govekar
somentor: prof.dr. Andraž Legat
naslov dr. disertacije: Detekcija in karakterizacija napetostno-korozijskega pokanja z metodama akustične emisije in elektrokemijskega šuma

4. Uroš Zupanc
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Janez Grum
naslov dr. disertacije: Integriteta površine po mehanskem utrjevanju aluminijevih zlitin

 

FILOZOFSKA FAKULTETA

5. Vojka Cestnik
doktorica znanosti
mentorica: akad. prof. dr. Ljubinka Teržan
naslov dr. disertacije: Obročast nakit starejše železne dobe na Dolenjskem

6. Suzana Giljanović
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Martina Ožbot
somentor: prof. dr. Goran Filipi
naslov dr. disertacije: Leksikološko-etimološka razčlemba izbranih romanizmov v šavrinskih govorih

7. Nives Lenassi
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Tjaša Miklič
naslov dr. disertacije: Analiza italijanskih besedil s področja poslovne korespondence v funkciji učinkovitega tujejezičnega poučevanja ekonomistov na univerzitetni stopnji

8. Aleksander Lorenčič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Božo Repe
somentor: znan. svet. dr. Jože Prinčič
naslov dr. disertacije: Tranzicija slovenskega gospodarstva v letih 1990-2004

9. Martin Premk
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Božo Repe
naslov dr. disertacije: Poljanska vstaja" in boj proti okupatorju v Sloveniji leta 1941

10. Nataša Rijavec Klobučar
doktorica znanosti
mentorica: doc. dr. Nives Ličen
somentorica: doc. dr. Melita Puklek Levpušček
naslov dr. disertacije: Učenje v partnerskih odnosih na prehodu v starševstvo

11. Štefan Vevar
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Neva Šlibar
somentor: prof. dr. Boris A. Novak
naslov dr. disertacije: Fenomen Goethe: njegova estetika in poetika med originalom in slovenskim prevodom

12. Vasja Žibret
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Matija Svetina
naslov dr. disertacije: Razvoj modela preventive pred stresom in sistema psihološke pomoči na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami