Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktorjev znanosti 21.06.2011

Datum objave: 21.06.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

                21. junij 2011 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

           PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

  
Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
     
1. Urban Boljka
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Zinka Kolarič
naslov dr. disertacije: Univerzalni temeljni dohodek - meje in možnosti njegove implementacije

2. Branko Brezovnik
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Miran Komac
naslov dr. disertacije: Rimskokatoliška cerkev in varstvo slovenskih narodnih manjšin v sosednjih državah Slovenije (od Drugega vatikanskega koncila do leta 2000)

3. Andrej Kohont
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Ivan Svetlik
naslov dr. disertacije: Vloge in kompetence menedžerjev človeških virov v kontekstu internacionalizacije

4. Luka Kronegger
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Andrej Mrvar
somentor: prof. dr. Franc Mali
naslov dr. disertacije: Dinamika omrežij soavtorstev slovenskih raziskovalcev

5. Simon Ličen
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Mojca Doupona Topič
somentor: doc. dr. Marko Milosavljevič
naslov dr. disertacije: Televizijsko športno komentatorstvo: športni prenosi na slovenski javni televiziji

6. Katja Pesjak
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Alenka Švab
naslov dr. disertacije: Reorganizirane družine v Sloveniji

7. Stanislav Zarnik
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Igor Lukšič
naslov dr. disertacije: Politična filozofija uradništva

8. Tjaša Žakelj
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Alenka Švab
naslov dr. disertacije: Sociološki vidiki iskanja partnerjev/partnerk preko interneta

PEDAGOŠKA FAKULTETA

9. Mija Marija Klemenčič Rozman
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Bojan Dekleva
naslov dr. disertacije: Tipologija in značilnosti skupin za samopomoč in podpornih skupin v Sloveniji     

10. Barbara Kopačin
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Mirko Slosar
somentor: prof. dr. Miran Čuk
naslov dr. disertacije: Povezava med glasbenim učenjem, inteligentnostjo in uspešnostjo pri pouku od četrtega do osmega razreda osnovne šole