Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih devet novih doktorjev znanosti

Datum objave: 28.09.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes, 28. septembra 2011 ob 12.30 uri je prorektor prof. dr. Miha Juhart v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral devet novih doktorjev znanosti.

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

1. Ana Arzenšek
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Vlado Miheljak
somentorica: doc. dr. Kristijan Musek Lešnik
naslov dr. disertacije: Kognitivne sheme gospodarske krize pri menedžerjih

2. Martina Bofulin
doktorica znanosti
mentorica: doc. dr. Irena Šumi
naslov dr. disertacije: Migracije iz Ljudske republike Kitajske v Slovenijo

3. Primož Krašovec
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Josip Rastko Močnik
naslov dr. disertacije: Vloga kritike v marksistični teoriji in njen vpliv na politiko komunističnega gibanja

4. Andraž Petrovčič
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Vasja Vehovar
somentorica: prof. dr. Leopoldina Fortunati
naslov dr. disertacije: Nove komunikacijske tehnologije in preoblikovanje družbenosti v pozni moderni

5. Katarina Štular
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Karmen Erjavec
naslov dr. disertacije: Hibridni diskurzi potrošniškega revijalnega tiska: med novinarstvom in oglaševanjem

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

6. Ksenija Šajn
doktorica znanosti
mentor: doc. dr. Srečo Dragoš
naslov dr. disertacije: Socialni vidiki feng šuja v Sloveniji

7. Petra Videmšek
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Darja Zaviršek
naslov dr. disertacije: Vpliv ljudi s težavami z duševnim zdravjem na delovanje skupnostnih služb za duševno zdravje v Sloveniji

TEOLOŠKA FAKULTETA

8. Lea Jensterle
doktorica znanosti
mentor: doc. dr. Maksimilijan Matjaž
naslov dr. disertacije: Semantika izrekov o kraljestvu v Tomaževem evangeliju

9. Saša Poljak Lukek
doktorica znanosti
mentorica: doc. dr. Tanja Repič Slavič
naslov dr. disertacije: Kaznovanje kot vzgojno sredstvo in proces predelave starševskih stisk v relacijski in družinski terapiji