Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 30.09.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes, 30. septembra 2011, ob 12.30 uri je je prorektor prof. Aleš Valič v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral dvanajst novih doktorjev znanosti.

PROMOTOR:  
Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FILOZOFSKA FAKULTETA

1. Alenka Bagarič
doktorica znanosti
mentorica: doc. dr. Metoda Kokole
somentor: prof. dr. Domeniko Fabris
naslov dr. disertacije: "Villanelle alla napolitana" Giacoma Gorzanisa in njegova vloga v širitvi vilanele iz Italije na Kranjsko in v sosednje avstrijske dežele

2. Blanka Borin
doktorica znanosti
mentor:  prof. dr. Stojan Bračič
somentorica:  prof. dr. Karmen Teržan Kopecky
naslov dr. disertacije: Značilnosti semantičnega in leksikološko-morfološkega procesiranja v okviru slovenskega in nemškega mentalnega leksikona pri slovenskem govorcu

3. Jadranka Cergol
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Marko Marinčič
naslov dr. disertacije: Etnografija v drugi polovici Vergilijeve Eneide: primer Etruščanov

4. Marko Divjak
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Vlasta Zabukovec
naslov dr. disertacije: Presoja učinkovitosti preventivnih akcij v prometu

5. Tanja Fajfar
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Andreja Žele
somentor: doc. dr. Matej Accetto
naslov dr. disertacije: Jezikovni vidiki slovenske pravne terminologije ob primerih sodb Sodišča Evropskih skupnosti

6. Ivana Kreft
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Peter Praper
somentor: prof. dr. Rajko Kenda
naslov dr. disertacije: Soočanje družine s kronično ledvično boleznijo otroka

7. Neva Makuc
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Peter Štih
naslov dr. disertacije: Furlanska historiografija in slovenska zgodovina

8. Karla Oder
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Rajko Muršič
somentor: doc. dr. Aleš Gabrič
naslov dr. disertacije: Delavci Železarne Ravne v obdobju socializma in njihov način življenja

9. Barbara Riman
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Božo Repe
somentorica: znan. svet. dr. Vera Kržišnik-Bukić
naslov dr. disertacije: Slovenci v Gorskem Kotarju, Kvarnerju in Istri od leta 1918 do leta 1991

10. Matija Turk
doktor znanosti
mentorica: doc. dr. Simona Petru
somentor: prof. dr. Ivor Karavanić
naslov dr. disertacije: Retuša na srednjepaleolitskih kamenih artefaktih v Divjih babah I - retuša kot umeten in/ali naraven poseg

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

11. Marko Pregeljc
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Miran Mihelčič
somentor: prof. dr. Igor Kononenko
naslov dr. disertacije: Uporaba odkrivanja zakonitosti v podatkih za iskanje povezav med kakovostjo organizacije združb in njihovimi poslovnimi izidi

12. Jernej Zupanc
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Branko Šter
somentorica: prof. dr. Damjana Drobne
naslov dr. disertacije: Avtomatizirano ugotavljanje vpliva nanodelcev na orjaške lipidne vezikle iz mikroskopskih posnetkov za študij bio-nano interakcij