Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktorjev znanosti 11.10.2011

Datum objave: 11.10.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

V torek, 11. oktobra 2011 ob 12.30 uri je prorektorica prof. dr. Julijana Kristl v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promovirala trinajst novih doktorjev znanosti.
 
Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:
  
MEDICINSKA FAKULTETA
     
1. Andrej Bartolić
doktor znanosti
mentor: prof. dr. Samo Ribarič                  
somentorica: doc. dr. Maja Trošt
naslov dr. disertacije: Kvantitativno ocenjevanje ravnotežja in tremorja pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo

2. Mojca Brunskole Švegelj
doktorica znanosti
mentor:  prof. dr. Jure Stojan       
somentorica: prof. dr. Tea Lanišnik Rižner
naslov dr. disertacije: Povezava med strukturo in delovanjem kratkoverižnih dehidrogenaz/reduktaz in njihovih inhibitorjev

3. Petra Cerkovnik
doktorica znanosti
mentor: znan. svet. dr. Srdjan Novaković       
naslov dr. disertacije: Značilnosti delovanja protitumorske vakcine pripravljene iz sintetičnih oligodeoksinukleotidov in obsevanih tumorskih celic na modelu melanoma poskusnih živali

4. Julija Hmeljak
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Andrej Cör            
naslov dr. disertacije: Napovedna in terapevtska vloga survivina (BIRC5) pri malignem plevralnem mezoteliomu

5. Matej Kastelic
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Vita  Dolžan
somentorica: prof. dr. Blanka Kores Plesničar
naslov dr. disertacije: Farmakogenetika antipsihotičnega zdravljenja shizofrenije

6. Nataša Kos
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Helena Burger   
naslov dr. disertacije: Vpliv operacijske metode na funkcioniranje in kakovost življenja starostnika po zlomu vratu stegnenice

7. Miha Kosmač
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Vladka Čurin Šerbec          
somentor: prof. dr. Tadej Avčin   
naslov dr. disertacije: Analiza protiteles proti infliksimabu pri otrocih in mladostnikih z juvenilnim idiopatskim artritisom

8. Petra Brina Kovačič
doktorica znanosti
mentorica: doc. dr. Helena H. Chowdhury        
naslov dr. disertacije: Meritve citosolne glukoze z glukoznim nanosenzorjem v nediferencirani in diferencirani celici 3T3-L1

9. Katarina Pegan
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Zoran Grubič             
naslov dr. disertacije: Vloga apoptoze med regeneracijo človeške skeletne mišice v razmerah in vitro

10. Sergej Pirkmajer
doktor znanosti
mentor: doc. dr. Tomaž Marš                    
naslov dr. disertacije: Molekularni mehanizmi odziva na hipoksijo v začetnih stopnjah regeneracije človeške skeletne mišice

11. Mateja Prebil
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Marko Kreft     
naslov dr. disertacije: Dinamika koncentracije glukoze v izoliranem podganjem astrocitu

12. Vid Šuštar
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Veronika Kralj Iglič              
somentorica: prof. dr. Mojca Kržan
naslov dr. disertacije: Vpliv učinkovin na mikrovezikulacijo membran zdravih in bolnih preiskovancev

13. Nika Zajec
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Gorazd Avguštin               
somentor: doc. dr. Blaž Stres               
naslov dr. disertacije: Sestava sedimentne mikrobne združbe v podmorskem izviru Izola 32