Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 15.11.2011

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

Danes, 15. novembra 2011 ob 12.30 uri je prorektor prof. dr. Andrej Kovačič v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral dvanajst novih doktorjev znanosti.
 

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:
  
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
     
1. Dejan Bavčar
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Tatjana Košmerl
somentor: doc. dr. Franc Čuš
naslov dr. disertacije: Vpliv maceracije na aromatične značilnosti primorskih belih vin

2. Mateja Cojzer
doktorica znanosti
mentor: doc. dr. Robert Brus
somentor: prof. dr. Jurij Diaci
naslov dr. disertacije: Značilnosti zaraščanja in možnosti usmerjanja sukcesijskega razvoja sestojev pionirskih drevesnih in grmovnih vrst na novonastalih gozdnih površinah

3. Urška Čepin
doktorica znanosti
mentorica: prof. dr. Maja Ravnikar
somentorica: doc. dr. Maruša Pompe Novak
naslov dr. disertacije: Genetska raznolikost in določanje virusa pahljačavosti listov vinske trte (GFLV)

4. Matjaž Glavan
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Marina Pintar
naslov dr. disertacije: Vpliv spremenjene rabe zemljišč na količino in kakovost vode v reki Reki v Goriških Brdih in v reki Dragonji

5. Boštjan Grabner
doktor znanosti
mentor:  prof. dr. Franc Batič
somentorica: doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik
naslov dr. disertacije: Ovrednotenje izbranih vrst križnic (Brassicacea) kot ekstraktorjev težkih kovin in njihova uporaba za biomonitoring onesnaženosti tal v različnih habitatih Slovenije

6. Petra Jazbec Križman
doktorica znanosti
mentorica: razisk.-razvoj. svet. dr. Alenka Golc Wondra
naslov dr. disertacije: Vpliv dodanega CoQ10 na njegovo vsebnost v tkivih piščancev in zmanjševanje oksidacijskega stresa med rejo

7. Levin Pal
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Ines Mandič Mulec
naslov dr. disertacije: Čistilna sposobnost tal Ljubljanskega barja za odstranjevanje mineralnih oblik dušika

8. Ana Rotter
doktorica znanosti
mentor: prof. dr. Andrej Blejec
somentorica: prof. dr. Kristina Gruden
naslov dr. disertacije: Razvoj in implementacija orodij sistemske biologije: primer analize podatkov v rastlinski fiziologiji

9. Aljoša Trmčić
doktor znanosti
mentorica: znan. sod. dr. Bojana Bogović Matijašić
somentorica: prof. dr. Irena Rogelj
naslov dr. disertacije: Odkrivanje genov za bakteriocine mlečnokislinskih bakterij in njihovo izražanje v siru

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

10. Blaž Brulc
doktor znanosti
mentorica: prof. dr. Majda Žigon
naslov dr. disertacije: Sinteza blokkopolimerov različnih arhitektur na osnovi asparaginske kisline in laktida

11. Lidija Urbas
doktorica znanosti
mentor:  doc. dr. Aleš Štrancar
somentor: prof. dr. Boris Pihlar
naslov dr. disertacije: Razvoj monolitnih kolon in metod za odstranjevanje proteinov iz bioloških vzorcev in določevanje virusnih delcev