Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst doktorjev znanosti

Datum objave: 31.01.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V torek, 31. januarja 2012 ob 12.30 uri, je prorektorica Univerze v Ljubljani, prof. dr. Julijana Kristl, v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promovirala naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Saša Cecowski
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Funkcionalizacija zeolitnih in mezoporoznih materialov z manganom
mentor: prof. dr. Venčeslav Kaučič

2. Damjan Makuc
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: NMR študije konformacij in interakcij   
funkcionaliziranih indolov kot anionskih receptorjev
mentor: prof. dr. Janez Plavec

3. Chutchamon Sirisopanaporn
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Strukturne in elektrokemijske lastnosti Li2MSiO4 (M=Fe, Mn, Co) katodnih materialov za litijeve akumulatorje
mentor: znan. sod. dr. Robert Dominko,
mentor: prof. dr. Christian Masquelier
somentor: prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

4. Gašper Benedik
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Tokovne razmere na rotirajočem disku iz odprtoceličnega poroznega materiala
mentor: prof. dr. Branko Širok
somentor: prof.dr. Marko Hočevar

5. Zmago Jereb
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Geometrijske transformacije video slik v realnem času
mentor:  prof.dr. Janez Diaci    

6. Janez Kunavar
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Geometrijska optimizacija stabilnosti enoosnega elementa iz gradiva z oblikovnim spominom
mentor: prof .dr. Franc Kosel

7. Mitja Mazej
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Lokalno prezračevanje za kontrolo navzkrižne okužbe v prostorih
mentor: prof.dr. Vincenc Butala
somentor: Arsen Krikor Melikov, Lektor, PhD

8. Klemen Oblak
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Večparametrska geometrijska optimizacija elementov turbopuhala
mentor: prof. dr. Franc Kosel

9. Matej Pleterski
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije Lasersko reparaturno navarjanje orodij za delo v hladnem
mentor: prof. dr. Janez Tušek

10. Boris Vidrih
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Vpliv globalnih podnebnih sprememb in urbanizacije na lokalne klimatske razmere v mestih
mentor: prof. dr. Sašo Medved

11. Matej Volk
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Napovedovanje obremenitvenih stanj s končnimi mešanimi gostotami porazdelitve verjetnosti
mentor: prof. dr. Matija Fajdiga
somentor: prof. dr. Marko Nagode

12. Barbara Zupančič
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Vedenje časovno odvisnih materialov pri periodični mehanski obremenitvi
mentor: prof. dr. Igor Emri