Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 24.09.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Danes, 24. septembra 2012 ob 12.30 uri je rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Blaž Luin
s Fakultete za pomorstvo in promet
naslov dr. disertacije: Optimizacija postopkov upravljanja cestnih predorov
mentor: prof. dr. Stojan Petelin

2. Boštjan Delak
s Fakultete za računalništvo in informatiko
naslov dr. disertacije: Univerzalno ogrodje za izvedbo začetnega skrbnega pregleda informacijske tehnologije
mentor: prof. dr. Marko Bajec

3. Tomi Mlinar
s Fakultete za računalništvo in informatiko
naslov dr. disertacije: Metoda za ugotavljanje sobivanja digitalnih signalov na istem frekvenčnem območju
mentor: prof. dr. Dušan Kodek
somentor: prof. dr. Jožko Budin
 
4. Erik Štrumbelj
s Fakultete za računalništvo in informatiko
naslov dr. disertacije: Učinkovita razlaga napovedi klasifikacijskih in regresijskih modelov
mentor: prof. dr. Igor Kononenko

5. Jasmina Živa Černe
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv nekaterih dejavnikov in hormonskega nadomestnega zdravljenja na tveganje za rak dojk
mentorica:  prof. dr. Ksenija Geršak
somentor: znan. svet. dr. Srdjan Novaković 

6. Minja Gregorič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv prekinitve arterije cirkumflekse ilei superficialis na pretok krvi v arteriji apigastriki inferior superficialis
mentor: prof. dr. Zoran M. Arnež

7. Rosana Hudej
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Elektrokemoterapija z rutenijevimi spojinami in vitro in in vivo
mentor: prof. dr. Iztok Turel
somentorica: znan. svet. prof. dr. Maja Čemažar
 
8. Tamara Kastrin
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Molekularna opredelitev invazivnih izolatov bakterij Streptococcus pneumoniae in Haemophilus influenzae v Sloveniji
mentorica: prof. dr. Marija Gubina

9. Valentina Lacovich
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv monomernih GTPaz Rab na mobilnost mešičkov v podganjih astrocitih v kulturi
mentor: akad. prof. dr. Robert Zorec
somentorica: znan. sod. dr. Maja Potokar

10. Mojca Mattiazzi Ušaj
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Homeostaza bioloških membran v evkariontski celici: vloga fosfolipaze A2  in cinka
mentor: prof. dr. Igor Križaj 
somentor: doc. dr. Uroš Petrovič 

11. Polona Maver
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Molekularna opredelitev podtipskih različic humanih virusov papiloma HPV-11, HPV-40, HPV-42, HPV-43 in HPV-44/55
mentor: prof. dr. Mario Poljak

12. Tina Mele
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv monoaminskih živčnih prenašalcev na sintezo nevrotrofina – 3 v celičnih kulturah astrocitov novorojenih podgan
mentorica: znan. sod. dr. Damijana Mojca Jurič