Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 12.11.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

12. november 2012 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:
     
1. David Đukić
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Učinki transformacijskega vodenja na prodajalce v izvozu
mentorica: prof. dr. Nada Zupan
somentorica: prof. dr. Maja Makovec Brenčič

2. Marjeta Horjak
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Elektronski arhivi v funkciji trajne in zgodovinske hrambe
mentor: prof. dr. Andrej Kovačič

3. Janez Komelj
z Ekonomske fakultete
 naslov dr. disertacije: Aktuarsko modeliranje vsot koreliranih zavarovalnih tveganj
mentor: prof. dr. Mihael Perman

4. Davorin Kralj
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Kazalniki ravnanja z okoljem s primerom slovenskih podjetij
mentor: prof. dr. Rudi Rozman

5. Jure Peljhan
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Zmožnosti informacijske tehnologije in njihov vpliv na učinkovitost in uspešnost poslovanja podjetja: empirična preverba modela
mentorica:  prof. dr. Metka Tekavčič
somentorica: prof. dr. Borka Jerman Blažič

6. Aleksandra Stjepanović Vračar
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti v velikih podjetjih s poudarkom na slovenskih podjetjih
mentor: prof. dr. Rudi Rozman

7. Franc Vidic
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv podjetniške in tržne naravnanosti ter kreiranja znanja na uspešnost podjetij
mentor: prof. dr. Boštjan Antončič
somentor: doc. dr. Igor Prodan

8. Viktor Vračar
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Dejavniki uspešnosti asimetričnih povezav s primerom velikih slovenskih podjetij
mentor:  prof. dr. Rudi Rozman

9. Janez Brank
s Fakultete za računalništvo in informatiko
naslov dr. disertacije: Obravnava učnih problemov na velikih hierarhijah razredov kot več dvorazrednih problemov
mentor: akad. prof. dr. Ivan Bratko
somentorica: prof. dr. Dunja Mladenić

10. Miha Moškon
s Fakultete za računalništvo in informatiko
naslov dr. disertacije: Modeli in metrike dinamike preklopa v enostavnih bioloških sistemih za potrebe računalniških struktur prihodnosti
mentor: prof. dr. Miha Mraz

11. Jernej Vičič
s Fakultete za računalništvo in informatiko
naslov dr. disertacije: Hitra postavitev prevajalnih sistemov na osnovi pravil za sorodne naravne jezike
mentor: prof. dr. Igor Kononenko
somentor: doc. dr. Tomaž Erjavec