Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 20.11.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

20. november 2012 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Miha Juhart

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Miha Juhart je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Blaženka Bačlija Sušić
z Akademije za glasbo
naslov dr. disertacije: Funkcionalna glasbena pedagogika pri učenju klavirja
mentorica: doc. dr. Branka Rotar Pance
somentor: prof. Jakša Zlatar

2. Matjaž Brvar
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Strukturno podprto načrtovanje inhibitorjev DNA giraze B
mentor: prof. dr. Tomaž Šolmajer
somentorica: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič

3. Martina Gobec
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Vrednotenje sinteznih inhibitorjev serinskih proteaz kot induktorjev apoptoze in modulatorjev imunskega odziva
mentorica: prof. dr. Irena Mlinarič Raščan

4. Maja Šantl
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Vpliv načina aglomeracije trdnih delcev na proces stiskanja in lastnosti tablet
mentorica: prof. dr. Saša Baumgartner
somentor: prof. dr. Franc Vrečer

5. Andreja Zelenik Pevec
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Biotransformacija arzenovega trioksida in uravnavanje izražanja metalotioneinov v humani glioblastomski celični liniji U87 MG
mentorica:  prof. dr. Janja Marc
somentorica: doc. dr. Ingrid Falnoga

6. Mitja Benedičič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Razvoj metode medoperativnega spremljanja delovanja vidnega živca z epiduralno električno stimulacijo
mentor: prof. dr. Roman Bošnjak   

7. Jana Frank
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Identifikacija proteinov, ki jih izraža gliva iz rodu Peltaster med rastjo v gojišču z jojobinim oljem, s primerjalno proteomsko analizo
mentor: prof. dr. Peter Dovč         
somentor: viš. znan. sod. dr. Hans Josef Schroers
 
8. Urh Grošelj
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Analiza gena za fenilalaninsko hidroksilazo in ugotavljanje povezave s fenotipom pri bolnikih s fenilketonurijo
mentor: prof. dr. Tadej Battelino
somentorica: doc. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek

9. Tinka Hovnik
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv izbranih genetskih polimorfizmov na razvoj poznih zapletov pri sladkorni bolezni tipa 1
mentor: prof. dr. Tadej Battelino           
somentorica: doc. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek

10. Aleš Skvarča
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Povezave med serumskimi koncentracijami adipokinov in stopnjami glukozne intolerance pri nosečnostni sladkorni bolezni
mentor: doc. dr. Andrej Janež                 

11. Mirjan Švagelj
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Kultivacija in pridobivanje imunsko aktivnih sestavin glive Grifola frondosa
mentor: prof. dr. Marin Berovič
 somentorica: znan. sod. dr. Saša Simčič

12. Tilen Žele
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Vraščanje senzoričnih aksonov iz nepoškodovanega živca v nanj od strani prišit konec prerezanega sosednjega živca pri podgani
mentor: prof. dr. Fajko Bajrović