Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 25.01.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

22. januar 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Miha Juhart

 

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Miha Juhart je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Renata Sam Palmić
Z Akademije za glasbo

naslov dr. disertacije: Ljudska glasba in medkulturnost v osnovnošolski vzgoji in izobraževanju
mentorica: doc. dr. Branka Rotar Pance
somentor: prof. dr. Svanibor Pettan

2. Borut Kodrič
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Analiza metodologije izračuna večfaktorske produktivnosti na osnovi indeksnega pristopa
mentor: prof. dr. Lea Bregar

3. Barbara Culiberg
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Etično odločanje porabnikov: integracija obstoječih smeri raziskovanja v celovit model
mentor: doc. dr. Domen Bajde

4. Matjaž Steinbacher
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Simuliranje portfeljev z uporabo omrežnih modelov
mentor: Prof. Harry Markowitz, PhD

5. Ružica Šimić Banović
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Institucionalne spremembe v tranzicijskih gospodarstvih: analiza poslovnega okolja na Hrvaškem
mentor: prof. dr. Marko Jaklič
somentor: prof. dr. Mladen Vedriš

6. Goran Šušnjar
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv osebnostnih značilnosti managerja za informacijsko tehnologijo na izbiro mehanizmov kontrole in vzpostavljanja zaupanja v organizacijah
mentorica: prof. dr. Adriana Rejc Buhovac

7. Nataša Čelan Korošin
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Priprava in karakterizacija luminiscentnih aluminatov
mentorica:  prof. dr. Nataša Bukovec

8. Simona Medvešček
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Vpliv karbonatov na hidratacijo portland cementa
mentor: prof. dr. Anton Meden

9. Ines Mohorič
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Anionska emulzijska polimerizacija ciklosiloksanov z odpiranjem obroča
mentorica: prof. dr. Urška Šebenik

10. Tina Šmigovec Ljubič
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Opredelitev linearnih in razvejanih blok-kopolimerov z dvodimenzionalno tekočinsko kromatografijo
mentorica: znan. sod. dr. Ema Žagar