Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 novih doktorjev znanosti

Datum objave: 13.02.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

12. februar 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Miha Juhart

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Miha Juhart je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Aldo Sošić
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Kartografija Istre s posebnim poudarkom na razvoju kartografskega izražanja
mentor: doc. dr. Dušan Petrovič
somentor: prof. dr. Branko Janez Rojc

2. Dina Stober
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Primerjava vrednostnih ocen slovenskega, madžarskega in hrvaškega prebivalstva o trajnosti na osnovi vidne transformacije obrečnih krajin
mentor: prof. dr. Andrej Pogačnik
somentor: prof. dr. Janez Marušič

3. Luis Miguel Cardoso Vilhena Pereira da Silva
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Vpliv obličenja pri kontaktnih površinah na koeficient trenja
mentor: prof. dr. Bojan Podgornik

4. Blaž Krese
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Nelinearna analiza dinamike lasersko tvorjenih kapljic
mentor: prof. dr. Edvard Govekar

5. Karolj Nemeš
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Optimizacija termičnega lečenja in izkoristka bliskovnega laserja Er:YAG
mentor: prof. dr. Janez Možina

6. Samo Simončič
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Krmiljenje procesa uporovnega točkovnega varjenja na osnovi strojnega vida
mentor: doc. dr. Primož Podržaj

7. Domen Šeruga
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Napovedovanje dobe trajanja izdelka zaradi lezenja s posplošenim časovno-temperaturnim parametrom
mentor: prof. dr. Matija Fajdiga
somentor: prof. dr. Marko Nagode

8. Matevž Fazarinc
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Temperaturno utrujanje kovinskih materialov
s funkcionalno porazdeljenimi lastnostmi
mentor: prof. dr. Milan Terčelj

9. Jurij Gontarev
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv nukleacijskega potenciala in ohlajevalne hitrosti na mikrostrukturo litine iz zlitinskega sistema Fe-C-Cr-W-Mo-V
mentor: prof. dr. Primož Mrvar
somentor: strokovno-raziskovalni svetnik dr. Mirko Doberšek

10. Miloš Jovanović
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Zlepi v zvarih maloogljičnih jekel
mentor: prof. dr. Ladislav Kosec

11. Sebastjan Kastelic
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Postavitev fizikalno-matematičnega modela za spajanje tlačno ulitih delov iz aluminijevih zlitin z gnetenjem
mentor: prof.dr. Primož Mrvar
somentor: prof. dr. Janez Tušek