Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 20.02.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

19. februar 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Miha Juhart

 

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Miha Juhart je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Simon Kukec
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Raziskave aglomeracije karvedilola s talinami v zvrtinčenih plasteh
mentor: prof. dr. Franc Vrečer
somentor: doc. dr. Rok Dreu

2. Blaž Vehar
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Uporaba molekularnega modeliranja pri načrtovanju encimskih inhibitorjev kot potencialnih protibakterijskih učinkovin
mentorica: prof. dr. Dušanka Janežič
somentor: prof. dr. Stanislav Gobec

3. Tanja Vehovec
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Vpliv s funkcionalnostjo povezanih in ostalih lastnosti mikrokristalne celuloze na stabilnostni profil zdravilnih učinkovin mentor: prof. dr. Aleš Obreza

4. Andrej Bratko
s Fakultete za računalništvo in informatiko
naslov dr. disertacije: Iskanje zakonitosti v besedilih s kompresijskimi modeli
mentor: prof. dr. Blaž Zupan
somentor: prof. dr. Bogdan Filipič

5. Miha Štajdohar
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Vizualizacija in analiza prostora napovednih modelov
mentor: prof. dr. Janez Demšar

6. Suzana Strmšek Turk
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Samoregulacija in cilji dijakov v socialnem kontekstu
mentorica: doc. dr. Mojca Juriševič

7. Katja Dular
s Teološke fakultete

naslov dr. disertacije: Proces relacijske družinske terapije pri osebah odvisnih od psihoaktivnih substanc
mentorica: doc. dr. Tanja Repič Slavič

8. Jožef Leskovec
s Teološke fakultete

naslov dr. disertacije: Sledenje posledicam: pragmatizem Williama Jamesa
mentor: prof. dr. Robert Petkovšek

9. Andreja Poljanec
s Teološke fakultete
naslov dr. disertacije: Varno starševstvo z vidika relacijske družinske teorije in terapije
mentorica: doc. dr. Lia Katarina Kompan Erzar

10. Tatjana Rožič
s Teološke fakultete

naslov dr. disertacije: Dogodki sprememb v superviziji, njihova povezanost s terapevtskim procesom in spremembo v terapiji
mentorica: doc. dr. Lia Katarina Kompan Erzar