Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 27.02.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

27. februar 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektorica prof. dr. Julijana Kristl

Prorektorica Univerze v Ljubljani  prof. dr. Julijana Kristl je danes promovirala naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Silvana Gasar
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Poznavanje znanstvene metodologije, možnost potvarjanja raziskav in veljavnost izsledkov
mentor: prof. dr. Valentin Bucik

2. Mojca Horvat
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Morfološka struktura in geolingvistična interpretacija rastlinskih poimenovanj v slovenskih narečjih
mentorica: prof. dr. Vera Smole
somentorica: doc. dr. Jožica Škofic

3. Myroslav Hryshko
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Meontologija kot eshatologija
mentor: doc. dr. Janko Lozar Mrevlje

4. Polonca Kocjančič
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Zasnova dvojezičnega slovarja srednjega obsega z analizo elementov slovarskega opisa in primeri za jezikovni par španščina/ slovenščina
mentorica: prof. dr. Jasmina Markič
somentor: prof. dr. Dušan Gabrovšek

5. Daša Koprivec
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Prisotnost in vrednotenje dediščine aleksandrink v življenju njihovih potomcev
mentor: prof. dr. Janez Bogataj
somentorica: prof. dr. Marina Lukšič Hacin

6. Stojan Pečlin
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Znanstvena produkcija raziskovalnih skupin v Sloveniji in odmevnost njihovih objav
mentor: prof. dr. Primož Južnič
somentor: doc. dr. Franci Demšar

7. Jasna Potočnik Topler
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Družbenokritična ost v delih Normana Mailerja
mentorica: prof. dr. Jerneja Petrič
somentor: prof. dr. Mirko Jurak

8. Tanja Ravnjak
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Družinski odnosi v procesu paliativne oskrbe
mentor: prof. dr. Matija Svetina

9. Sonja Rutar
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Participacija otrok v procesu predšolske vzgoje v vrtcu
mentor: prof. dr. Robert Kroflič

10. Irena Samide
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Nemška književnost v gimnazijah na Slovenskem od 1848 do 1918
mentorica: prof. dr. Mira Miladinović Zalaznik
somentor: prof. dr. Hermann Bernhard Fritz Korte

11. Samo Šalamon
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Prevajanje ameriške poezije po letu 1990 in njen vpliv na mlajšo slovensko poezijo po letu 1990
mentor: prof. dr. Uroš Mozetič

12. Ines Vodopivec
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Knjiga kot umetniško delo v 16. stoletju na Slovenskem
mentorica: prof. ddr. Nataša Golob
somentor: prof. dr. Lev Kreft