Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih deset novih doktorjev znanosti

Datum objave: 19.03.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

19. marec 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

 

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Gregor Pfajfar
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Vrzeli med prodajalci in kupci ter  njihov vpliv na konflikte na mednarodnih tržnih poteh
mentorica: prof. dr. Maja Makovec Brenčič
somentor: prof. Aviv Shoham

2. Matevž Rašković
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Management odnosov z dobavitelji in odjemalci kot vir konkurenčnih prednosti v transnacionalnih podjetjih
mentorica: prof. dr. Maja Makovec Brenčič
somentor: prof. dr. ir. Jan C. Fransoo

3. Domen Trobec
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv korporativnega okoljevarstva in zadolženosti na poslovanje slovenskih podjetij
mentor: prof. dr. Janez Prašnikar

4. Saša Babič
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev v časovnem preseku z vidika slovstvene folkloristike
mentorica: prof. ddr. Marija Stanonik

5. Kristina Hmeljak Sangawa
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Jezikoslovna merila določanja težavnostne stopnje japonskih besedil za bralce japonščine kot tujega jezika
mentor: prof. dr. Andrej Bekeš
somentorica: doc. dr. Chikako Shigemori Bučar


6. Adnan Kaljanac
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Problem arheoloških raziskav etnogeneze na primeru bronaste dobe Bosne in Hercegovine
mentor: prof. dr. Predrag Novaković
somentor: prof. dr. Blagoje Govedarica

7. Jana Krivec
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Kognitivno procesiranje informacij: primer igranja šaha
mentor: prof. dr. Grega Repovš
somentor: akad. prof. dr. Ivan Bratko

8. Iztok Šori
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Družbeni in individualni konteksti oblikovanja samskosti kot življenjskega stila v Sloveniji
mentorica: prof. dr. Milica Antić Gaber

9. Rok Čeferin
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Meje svobode tiska v praksi Ustavnega sodišča RS in Evropskega sodišča za človekove pravice
mentor: prof. dr. Ciril Ribičič
somentorica: prof. dr. Dragica Wedam Lukić

10. Tadeja Jelovšek
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Pravno varstvo in uveljavljanje pravice do stikov
mentor: prof. dr. Karel Zupančič