Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 novih doktorjev znanosti

Datum objave: 18.06.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

18. junij 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Miha Juhart

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Miha Juhart je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Peter Češarek
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Dinamika prostorskih linijskih elementov z interpolacijo deformacijskih količin
mentor: prof. dr. Dejan Zupan
somentor: prof. dr. Miran Saje

2. Anka Ilc
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Nelinearna analiza masivnega betona pri postopni gradnji
mentor: prof. dr. Igor Planinc
somentor: doc. dr. Gregor Trtnik3. Jerneja Kolšek

3. Jerneja Kolšek
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Požarna analiza dvoslojnih kompozitnih linijskih konstrukcij
mentor: prof. dr. Igor Planinc

4. Tomaž Šturm
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Uporaba tehnologije GIS za napovedovanje pojavljanja gozdnih požarov v Sloveniji
mentor: prof. dr. Radoš Šumrada
somentor: doc. dr. David Hladnik

5. Jure Zavrtanik
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Upravljanje individualnih investitorskih pobud pri načrtovanju poselitev v razpršenem mestu
mentor: prof. dr. Andrej Pogačnik

6. Gašper Cafuta
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Napredno načrtovanje preoblikovalnih orodij z upoštevanjem elastične povračljivosti preoblikovane pločevine
mentor: prof. dr. Boris Štok
somentor: doc. dr. Nikolaj Mole

7. Primož Kržič
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Izdelava in optimiranje računalniških algoritmov za dosego boljše kakovosti NC programov
mentor: prof. dr. Janez Kopač

8. Matija Jelenc
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Koronarni pretok pri bolnikih z aortno stenozo pred zamenjavo zaklopke in za tem: vpliv vrste umetne zaklopke
mentor: prof. dr. Borut Geršak           

9. Lea Knez
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv izbranih polimorfizmov gena mdr1  na preživetje bolnikov z drobnoceličnim pljučnim rakom
mentor: prof. dr. Mitja Košnik

10. Jelka Pohar
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga proteina UNC93B1 v signalizaciji in lokalizaciji znotrajceličnih Tollu-podobnih receptorjev
mentor: prof. dr. Roman Jerala

11. Janez Rifel
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Dejavniki tveganja za razvoj panične in generalizirane anksiozne motnje
mentor: prof. dr. Igor Švab              
somentor: prof. Irwin Nazareth