Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 novih doktorjev znanosti

Datum objave: 03.07.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana

PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

2. julij 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Andrej Kovačič

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Andrej Kovačič je promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Maja Borić
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv viskoznosti medija na ekofiziologijo bakterije Vibrio ruber
mentor: prof. dr. David Stopar

2. Dušan Goranovič
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Regulacija biosinteze FK506 (Tacrolimus) pri Streptomyces sp.
mentor: prof. dr. Hrvoje Petković
somentor: prof. dr. Peter Raspor

3. Janez Orehek
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Strukturni opis biorazgradnje gostil na celulozni osnovi
mentor: prof. dr. David Stopar

4. Jernej Polajnar
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv izbranih dejavnikov okolja na vibracijsko komunikacijo stenice zelene smrdljivke (Nezara viridula L.)
mentor: prof. dr. Andrej Čokl

5. Primož Titan
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Derivati oksanilne kisline kot potencialna sredstva za kemično hibridizacijo navadne pšenice (Triticum aestivum L.) in izkoriščanje heteroze v skupini heksaploidnih pšenic
mentor: prof. dr. Vladimir Meglič
somentor: doc. dr. Ludvik Rozman

6. Viljem Vek
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Ekstraktivi v poškodovanem lesu in grčah navadne bukve (Fagus sylvatica L.)
mentor: prof. dr. Primož Oven

7. Bojan Jeraj
s Pedagoške fakultete
naslov dr. disertacije: Pomen spola razrednih učiteljev pri vzgoji in izobraževanju dečkov in deklic
mentorica: prof. dr. Mojca Peček Čuk

8. Suzana Pulec Lah
s Pedagoške fakultete
naslov dr. disertacije: Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo
mentorica: prof. dr. Simona Tancig 

9. Klaudija Ferčak
s Teološke fakultete
naslov dr. disertacije: Vloga interoceptivnega doživljanja za regulacijo afektov v procesu relacijske družinske terapije in supervizije
mentor: prof. dr. Christian Gostečnik

10. Anica Koprivc Prepeluh
s Teološke fakultete
naslov dr. disertacije: Posledice ne-varne navezanosti v odnosu mati-hči in njeno preoblikovanje v odnosu terapevtka-klientka
mentor: prof. dr. Tomaž Erzar

11. Janez Sečnik
s Teološke fakultete
naslov dr. disertacije: Medgeneracijski prenos sramu v družini
mentorica: doc. dr. Lia Katarina Kompan Erzar