Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 10 novih doktorjev znanosti

Datum objave: 09.07.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana

9. julij 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Ksenija Cer-Kerčmar
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Koordinacijske spojine s ksanturinsko kislino in drugimi biološko zanimivimi ligandi
mentor: prof. dr. Peter Bukovec

2. Ilja Gasan Osojnik Črnivec
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Pridobivanje sinteznega plina iz obnovljivih virov z integriranimi biološkimi in katalitskimi procesi
mentor: prof. dr. Albin Pintar
somentor: akad. prof. dr. Janez Levec

3. Nejc Hodnik
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Aktivnost in stabilnost nanodelcev platinskih zlitin kot katalizatorjev za reakcije v gorivni celici
mentor: znan. svet. dr. Stanko Hočevar
somentor: prof. dr. Boris Pihlar

4. Dajana Japić
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Oplaščevanje delcev ZnO in priprava kompozita ZnO/polimer mentorica: znan. svet. dr. Zorica Crnjak Orel
somentor: prof. dr. Marjan Marinšek

5. Rémi Khatib                                  
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Izvor napetostne histereze v litij ionskih baterijah
mentor: prof. dr. Miran Gaberšček
mentorica: dr. Marie-Liesse Doublet

6. Ervin Šinkovec
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Snovni transport in reakcijska kinetika z medfaznim prenašalcem kataliziranih reakcij v mikroreaktorju
mentor: prof. dr. Matjaž Krajnc

7. Marko Trajkovski
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Zvijanje in prostorske strukture DNA G-kvadrupleksov
mentor: prof. dr. Janez Plavec

8. Jana Avberšek
z Veterinarske fakultete
naslov dr. disertacije: Izboljšava postopkov za dokazovanje prisotnosti bakterije Clostridium difficile pri živalih
mentor: viš. znan. sod. dr. Matjaž Ocepek

9. Danijela Rihtarič
z Veterinarske fakultete
naslov dr. disertacije: Proučevanje molekularno-epidemioloških značilnosti virusa stekline pri divjih in domačih živalih v Sloveniji
mentor: prof. dr. Peter Hostnik
somentor: viš. znan. sod. dr. Ivan Toplak

10. Nina Spicijarić Paškvan
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Besedje romanskega izvora s področja domačega življenja in gospodinjstva v govorih otoka Krka: etimološka in leksikološka analiza
mentorica: prof. dr. Martina Ožbot Currie