Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022
Interdisciplinarni doktorski študijski program ZNANOST IN INŽENIRSTVO MATERIALOV (2. prijavni rok od 23. do 24. septembra 2021)

Interdisciplinarni doktorski študijski program ZNANOST IN INŽENIRSTVO MATERIALOV,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana, v sodelovanju z naslednjima članicama Univerze v Ljubljani:

 • Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana in
 • Fakulteto za matematiko in fiziko, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana.

Znanstvena področja:

 • Materiali
 • Metalurgija
 • Rudarstvo in geotehnologija

Več informacij na:
https://www.ntf.uni-lj.si/omm/studij/3-stopnja/znanost-in-inzenirstvo-materialov-dr/splosne-informacije/
Elektronska naslova: in

Število vpisnih mest: 15 – skupaj za državljane RS, članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • bolonjski študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij),
 • enovit magistrski študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, če je ovrednoten s 300 ECTS, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS,
 • program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program; za vpis v študijske programe tretje stopnje se jim določijo dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS,
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti oz. specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 ECTS.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru večjega števila kandidatov bodo ti izbrani na podlagi:

 • povprečne ocene oz. dotedanjega študijskega uspeha (60 %)
 • morebitne znanstvenoraziskovalne in strokovne objave, nagrade ter pomembne izkušnje v praksi (40 %).

Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo dosegli večje število točk.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ.

Prvi prijavni rok bo odprt do 1. septembra 2021.

V primeru prostih mest bo razpisan drugi prijavni rok od 23. 9. 2021 do 24. 9. 2021. Informacija o tem bo objavljena na spletni strani fakultete.

Vse informacije in navodila kandidati dobijo na spletni strani fakultete.