Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022
Število razpisanih vpisnih mest in prijavni roki

Doktorski študijski program

Število razpisnih mest za 1. letnik

Prijavni roki

  (skupaj za vse: državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce)  

Arhitektura   

15

do 20. 8. 2021

Biomedicina

180

do 10. 8. 2021 za državljane RS, članic EU, Slovence brez slovenskega državljanstva,
do 31. 5. 2021 za tujce izven EU

Bioznanosti

75

do 20. 8. 2021

Ekonomske in poslovne vede

20

 

do 24. 6. 2021

Elektrotehnika 

50

do 19. 8. 2021

Grajeno okolje

30

do 27. 8. 2021; v primeru prostih mest se razpis podaljša do 17. 9. 2021

Humanistika in družboslovje

236

1. prijavni rok: do 9. 6. 2021 (državljani Slovenije, državljani EU in državljani izven EU),

2. prijavni rok: do 20. 8. 2021 (državljani Slovenije in državljani EU).

Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede

25

do 1. 9. 2021

Kemijske znanosti

35

do 3. 9. 2021

Kineziologija

12,od tega
10 mest za državljane RS in članice EU in
2 mesti za Slovence brez slovenskega
državljanstva in za tuje študente.

do 1. 9. 2021

Matematika in fizika

50

1. prijavni rok – do 1. 6. 2021
2. prijavni rok – do 2. 9. 2021;
V primeru prostih mest bo razpisan 3. prijavni rok – od 21. 9. do 23. 9. 2021

Pomorstvo in promet

5

do 19. 8. 2021
V primeru prostih mest bo razpisan 2. prijavni rok – od 6. 9. do 9. 9. 2021.

Pravo

41

do 20. 8. 2021

Računalništvo in informatika

20

do 1. 6. 2021

2. prijavni rok: 31. 8. 2021

Statistika

20

do 20. 8. 2021

Strojništvo

50

do 1. 9. 2021

Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje

10

1. prijavni rok - do 1. 9. 2021.

V primeru prostih mest bo razpisan 2. prijavni rok - od 23. 9. 2021 do 24. 9. 2021.

Teologija

20

1. prijavni rok - do 27. 8. 2021.

V primeru prostih mest bo razpisan 2. prijavni rok - od 13. 9. 2021 do 17. 9. 2021.

Upravljanje in ekonomika javnega sektorja

20

do 10. 9. 2021

Varstvo okolja

15

do 20. 8. 2021 za državljane RS, članic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva,
do 15. 6. 2021 za tujce izven EU

Znanost in inženirstvo materialov

15

1. prijavni rok - do 1. 9. 2021.

V primeru prostih mest bo razpisan 2. prijavni rok - od 23. 9. 2021 do 24. 9. 2021.

SKUPAJ:

944