Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe
Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024

 

UVOD 

Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024 razpisuje 21 doktorskih študijskih programov.

Razpis vsebuje skupni del s pomembnimi informacijami o prijavi na razpis za vpis in posebni drugi del, v katerem so podrobneje predstavljeni posamezni doktorski programi, članice (fakultete in akademije), ki programe izvajajo, predvideno število vpisnih mest, roki za prijavo na študij ter drugi za kandidate pomembni podatki in napotki. Podrobnejši podatki o doktorskih študijskih programih so dosegljivi na povezavi: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/.

V skladu s 14. členom Pravilnika o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani se je kandidat (izrazi kandidat, mentor, državljan, Slovenec in tujec se uporabljajo nevtralno za žensko in moško obliko) dolžan do zaključka prijavnega roka na razpis za vpis dogovoriti z visokošolskim učiteljem ali znanstvenim delavcem za mentorstvo/somentorstvo ter najpozneje ob vpisu predložiti njegovo pisno soglasje in kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.

 

I. SKUPNI DEL RAZPISA

 

II. RAZPISNO BESEDILO PO ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH

 

Doktorski študijski program ARHITEKTURA+

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA+

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOZNANOSTI+

Doktorski študijski program EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE+

Doktorski študijski program ELEKTROTEHNIKA+

Interdisciplinarni doktorski študijski program GRAJENO OKOLJE+

Interdisciplinarni doktorski študijski program HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE+

Doktorski študijski program IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE+

Doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI+

Doktorski študijski program KINEZIOLOGIJA +

Doktorski študijski program MATEMATIKA IN FIZIKA+

Doktorski študijski program POMORSTVO IN PROMET+

Doktorski študijski program PRAVO+

Doktorski študijski program RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA+

Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA +

Doktorski študijski program STROJNIŠTVO +

Doktorski študijski program TEKSTILSTVO, GRAFIKA IN TEKSTILNO OBLIKOVANJE +

Doktorski študijski program TEOLOGIJA+

Skupni doktorski študijski program UPRAVLJANJE IN EKONOMIKA JAVNEGA SEKTORJA+

Interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA +

Interdisciplinarni doktorski študijski program ZNANOST IN INŽENIRSTVO MATERIALOV+

 

Prijava preko portala eVŠ 

Število razpisanih mest in prijavni roki 

Datumi informativnih dni 

Potencialni mentorji na doktorskih študijskih programih

Cenik - šolnine za 3. stopnjo

Sofinanciranje doktorskega študija

Priznavanje tujih visokošolskih listin

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024 (celotno besedilo razpisa) 

Kandidati za vpis v doktorske študijske programe se prijavijo na način in v roku, ki je določen z razpisom za vpis v doktorske študijske programe. Vpis v doktorske študijske programe se izvede najkasneje do 30. septembra, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra. 

Arhivi razpisov za vpis v doktorske študijske programe