Skoči na vsebino

Doktorska šola

Razpis za vpis v doktorske študijske programe
Število razpisanih vpisnih mest in prijavni roki

Doktorski študijski program

Število razpisnih mest za 1. letnik

Prijavni roki

Arhitektura   

15

do vključno 21. 8. 2023

Biomedicina

160

do vključno 29. 7. 2023 

Bioznanosti

75

do vključno 22. 8. 2023

Ekonomske in poslovne vede

20

 

do vključno 19. 6. 2023

Elektrotehnika 

50

do vključno 20. 8. 2023

Grajeno okolje

30

- 1. prijavni rok: do 25. 8. 2023.

V primeru prostih mest bo razpisan 2. prijavni rok: od 8. 9. 2023 do 15. 9. 2023.

Humanistika in družboslovje

253

- 1. prijavni rok: do 9. 6. 2023 (državljani Slovenije, državljani EU in državljani izven EU),

V primeru prostih mest bo razpisan 2. prijavni rok: 19. 6. 2023 do 18. 8. 2023 (državljani Slovenije in državljani EU).

Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede

20

do vključno 1. 9. 2023

Kemijske znanosti

35

do vključno 3. 9. 2023

Kineziologija

12,od tega
10 mest za državljane RS in članic EU in
2 mesti za Slovence brez slovenskega
državljanstva in za tuje študente.

- 1. prijavni rok: do 1. 9. 2023.

V primeru prostih mest bo razpisan 2. prijavni rok: 11. 9. 2023 do 22. 9. 2023.

Matematika in fizika

50

1. prijavni rok: do vklučno 10. 6. 2023.

V primeru prostih mest bo razpisan 2. prijavni rok: 1. 7. 2023 do 1. 9. 2023.

V primeru prostih mest bo razpisan 3. prijavni rok: 20. 9. 2023 do 22. 9. 2023.

Pomorstvo in promet

5

do vključno 6. 9. 2023

Pravo

41

do vključno 18. 8. 2023

Računalništvo in informatika

20

do vključno 1. 6. 2023

Statistika

20

do vključno 18. 8. 2023

Strojništvo

50

do vključno 1. 9. 2023

Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje

10

1. prijavni rok - do vključno 1. 9. 2023.

V primeru prostih mest bo razpisan 2. prijavni rok - od 21. 9. 2023 do 22. 9. 2023.

Teologija

20

1. prijavni rok - do 25. 8. 2023.

V primeru prostih mest bo razpisan 2. prijavni rok - od 14. 9. 2023 do 18. 9. 2023.

Upravljanje in ekonomika javnega sektorja

20

do vključno 8. 9. 2023

Varstvo okolja

15

do vključno 18. 8. 2023

Znanost in inženirstvo materialov

15

1. prijavni rok - do 1. 9. 2023.

V primeru prostih mest bo razpisan 2. prijavni rok - od 21. 9. 2023 do 22. 9. 2023.

SKUPAJ:

936