Prva stran
  1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  2. Magistrski študijski programi
  3. Doktorski študijski programi
Doktorska šola

Skrbniki doktorskih študijskih programov

Doktorski študijski program Skrbnik/ca
Biomedicina, interdisciplinarni prof. dr. Ana Plemenitaš, predsednica PS
Statistika, interdisciplinarni prof. dr. Janez Stare, predsednik PS
Varstvo okolja, interdisciplinarni prof. dr. Andreje Žgajnar Gotvajn, predsednica PS
Bioznanosti, interdisciplinarni prof. dr. Peter Dovč, predsednik PS
Humanistika in družboslovje, interdisciplinarni prof. dr. Valentina Hlebec, prodekanja FDV in prof. dr. Martin Germ, prodekan FF
Znanost in inženirstvo materialov, interdisciplinarni prof. dr. Boštjan Markoli
Ekonomske in poslovne vede prof. dr. Mateja Drnovšek
Arhitektura prof. dr. Tadeja Zupančič
Elektrotehnika prof. dr. Tadej Kotnik
Grajeno okolje prof. dr. Matjaž Četina
Kemijske znanosti prof. dr. Brigita Lenarčič
Matematika in fizika prof. dr. Irena Drevenšek Olenik
Računalništvo in informatika prof. dr. Danijel Skočaj
Strojništvo prof. dr. Miha Boltežar
Kineziologija prof. dr. Mojca Doupona Topič
Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje prof. dr. Barbara Simončič
Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede prof. dr. Janez Krek
Pravo prof. dr. Matjaž Ambrož
Teologija prof. dr. Tomaž Erzar
Pomorstvo in promet prof. dr. Marko Pavliha
Upravljanje in ekonomika javnega sektorja prof. dr. Maja Klun


Sklep o ustanovitvi Sveta skrbnikov doktorskih študijskih programov je sprejel Senat UL, na 8. seji, 27. 5. 2014. Svet skrbnikov vodi predstojnica Doktorske šole prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela.