Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Androjna)

Datum: 06.06.2015
Ura: 14:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Obvešča, da bo mag. Andrej Androjna zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

OBALNA STRAŽA KOT DEJAVNIK POVEČANJA VARNOSTI V POMORSKEM PROMETU

Mentor: izr. prof. dr. Elen Twrdy
Somentor: red. prof. dr. Marko Pavliha

Javni zagovor doktorske disertacije bo v petek, 06.06.2014 ob 14:00 uri v sejni sobi na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu.

Sedem dni pred zagovorom bo doktorska disertacija na vpogled v dekanatu UL FPP.