Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Trampuš)

Datum: 16.06.2015
Ura: 13:30:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

o b v e š č a,

da bo v torek 16. junija 2015, ob 13.30 Mitja Trampuš, univ. dipl. inž. rač. in mat., javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom:

SEMANTIČNI PRISTOPI H KONSTRUKCIJI DOMENSKIH PREDLOG IN ODKRIVANJU MNENJ IZ NARAVNEGA BESEDILA.

Zagovor bo v diplomski sobi na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana.