Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Plesnik)

Datum: 19.06.2015
Ura: 11:30:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

o b v e š č a,

da bo v petek, dne 19. junija 2015 ob 11.30, Emil Plesnik, univ. dipl. inž. el.,javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom

ANALIZA ELEKTROKARDIOGRAMA MOBILNEGA UPORABNIKA V FAZNEM PROSTORU (ANALYSIS OF MOBILE USERS ELECTROCARDIOGRAM IN PHASE-SPACE).

Zagovor bo v diplomski sobi (P6) na Fakulteti za elektrotehniko, Ljubljana, Tržaška 25.