Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Bricman Rejc)

Datum: 06.07.2015
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

o b v e š č a,

da bo v ponedeljek, dne 6. julija 2015 ob 10.00, Živa Bricman Rejc, univ. dipl. inž. el., javno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom

ZANESLJIVOST PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z UPOŠTEVANJEM ODPOVEDI S SKUPNIM VZROKOM (RELIABILITY OF POWER GENERATION CONSIDERING COMMON CAUSE FAILURES).

Zagovor bo v diplomski sobi (P6) na Fakulteti za elektrotehniko, Ljubljana, Tržaška 25.