Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Bregar)

Datum: 29.09.2015
Ura: 14:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

o b v e š č a, 

da bo v torek, dne 29. septembra 2015 ob 14.00, Maksimilijan Bregar, univ. dipl. inž. el.,javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom

VPLIV KONTAKTNEGA PRITISKA SONDE NA DIFUZNO REFLEKTANČNE SPEKTRE KOŽE (THE IMPACT OF PROBE CONTACT PRESSURE ON DIFFUSE REFLECTANCE SPECTRA OF THE SKIN).

Zagovor bo v Diplomski sobi (P6) na Fakulteti za elektrotehniko, Ljubljana, Tržaška 25.