Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Osterman)

Datum: 09.11.2015
Ura: 14:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko - diplomska soba

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

 o b v e š č a,

da bo v ponedeljek, dne 9. novembra 2015 ob 14.00, Andrej Osterman, univ. dipl. inž. el.,javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom

 VZPOREDNO RAČUNANJE VIDNOSTI IN FRESNEL-OVIH CON NA GRAFIČNIH PROCESNIH ENOTAH.

 

Zagovor bo v diplomski sobi na Fakulteti za elektrotehniko, Ljubljana, Tržaška 25.