Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Trifković)

Datum: 31.03.2016
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko - Diplomska soba

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

o b v e š č a,

da bo v četrtek, dne 31. marca 2016 ob 10.00, Mario Trifković, univ. dipl. inž. el., javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom:
ZMANJŠANJE PREKLOPNEGA ŠUMA V SINHRONIH DIGITALNIH VEZJIH NA OSNOVI RAZPOREJANJA SIGNALA URE (SWITCHING NOISE REDUCTION IN SYNCHRONOUS DIGITAL CIRCUITS BASED ON CLOCK SKEW SCHEDULING).

Zagovor bo v diplomski sobi na Fakulteti za elektrotehniko, Ljubljana, Tržaška 25.

Lep pozdrav,