Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Šarc)

Datum: 25.11.2016
Ura: 13:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo

o b v e š č a ,

da bo Andrej Šarc, v petek, 25. 11. 2016 ob 13.00 uri, zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:
 
Odstranjevanje bakterije Legionella pneumophila s pomočjo hidrodinamske kavitacije

Mentor:            izr. prof. dr. Matevž Dular
Somentor:        prof. dr. David Stopar  (UL, BF)

Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani (Aškerčeva 6).
 
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.
 
Vabljeni!