Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Jošt)

Datum: 21.06.2017
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko - diplomski sobi na Fakulteti za elektrotehniko

UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

o b v e š č a,

da bo v sredo, dne 21. junija 2017 ob 10.00, Marko Jošt, univ. dipl. inž. el., javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom PROCES IZDELAVE IN KARAKTERIZACIJA NANOTEKSTUR ZA UPRAVLJANJE SVETLOBE V FOTONAPETOSTNIH IN OPTOELEKTRONSKIH ELEMENTIH (FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF NANOTEXTURES FOR LIGHT MANAGEMENT IN PHOTOVOLTAIC AND OPTOELECTRONIC DEVICES).

Zagovor bo v diplomski sobi na Fakulteti za elektrotehniko, Ljubljana, Tržaška 25.